Over Apanta

Apanta is een erkende ggz-instelling in Veldhoven. In 1987 zijn wij begonnen vanuit de ambitie het ‘anders’ te willen doen. Anders betekent in dit geval: zorg die er werkelijk toe doet voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Apanta werkt daarbij vanuit een persoonsgerichte aanpak. Korte generalistische basis-ggz als het kan, langere gespecialiseerde ggz als het echt nodig is. We doen dat vanuit twee organisaties:

Apanta-direct: kortdurende hulp, dichtbij huis voor vrijwel alle lichte tot matige psychische problemen. 

Apanta-ggz: gespecialiseerde en intensieve zorg voor complexe psychische en psychiatrische problematiek. Onze specialisaties zijn complexe angst en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en kind- en jeugdpsychiatrie

Lees hier over onze visie en aanpak.