Extra maatregelen corona-virus

Uiteraard houdt Apanta zich aan de richtlijnen van het RIVM en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking! 

Extra maatregelen coronavirus

Update 24 februari 2022

Per vrijdag 25 februari hoef je geen 1,5 meter afstand meer te houden en geen mondkapje meer te dragen. 

Deze adviezen blijven van kracht:

 • was vaak en grondig je handen
 • houd afstand waar mogelijk
 • zorg voor voldoende frisse lucht
 • hoest en nies in je ellenboog
 • bij klachten blijf je thuis en doe je een (zelf)test. Je afspraak bij Apanta kan omgezet worden naar een beeldbelafspraak. 

Respecteer elkaars mening & keuzes
Blijf gerust een mondkapje dragen wanneer je dat fijn vindt en geef het aan wanneer je graag afstand wil houden tot anderen. Hier zal door medewerkers van Apanta en andere cliënten zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!
Directie & medewerkers Apanta

Eerdere corona-updates

Update 21 december, nog steeds geldend na de persconferentie van 14 januari 2022

De zorg van Apanta gaat gewoon door zoals voorheen. Indien je niets van ons hoort, kun je ervan uitgaan dat je afspraak gewoon bij ons op locatie plaatsvindt. Indien je behandelsessie wordt omgezet naar beeldbellen, bijvoorbeeld in het geval van quarantaine van een behandelaar, dan zul je hier zo spoedig mogelijk bericht over ontvangen. 

Bezoek je onze locatie, dan gelden de onderstaande maatregelen uiteraard nog steeds. Een mondkapje dragen is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. 

Je bent van harte welkom! 


Update 9 december

Naar aanleiding van de versoepelingen die door de overheid zijn afgekondigd rond het zelftestbeleid, hebben we bij Apanta besloten soepeler om te gaan met het ontvangen van cliënten met lichte klachten. 

Het beleid hierbij is als volgt: 

 • Heb je milde klachten, dan mag je een zelftest doen.
 • Is de zelftest negatief, dan mag je naar Apanta komen. Wees in dat geval extra voorzichtig: gebruik het liefst een mondkapje in de gangen en houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand. 
 • Is de zelftest positief? Dan moet je je laten testen bij de GGD via een PCR-test en kom je niet naar Apanta. Je neemt dan zo snel mogelijk contact op met Apanta om bij voorkeur je afspraak om te laten zetten in een beeldbel- of telefonische afspraak. 

Bij Apanta gelden vanaf nu de volgende coronamaatregelen: 

 • Kom niet naar Apanta bij ernstige verkoudheidsklachten & laat je testen door de GGD
 • Heb je milde klachten, doe een zelftest. Is de test negatief, dan mag je naar Apanta komen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen, ook als je gevaccineerd bent. 
 • Desinfecteer of was je handen grondig, zeker bij binnenkomst. 
 • Schud geen handen
 • Er is geen mondkapjesplicht van kracht bij Apanta: het wel of niet dragen van een mondkapje is een eigen keuze. Wij zijn geen openbaar gebouw. 

Wij gaan ervan uit dat iedereen hier zorgvuldig mee omgaat en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Bij ernstige klachten blijft het belangrijk om je door de GGD te laten testen, net als bij een positieve uitslag van een zelftest. 

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!


Update 15 november

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november zien we geen extra drastische maatregelen voor Apanta die consequenties hebben voor onze cliënten. Als zorginstelling hebben we de primaire taak om de zorg zo goed mogelijk doorgang te geven. Hier zullen wij ons dan ook voor blijven inzetten, uiteraard binnen de geldende corona-maatregelen. 

De maatregelen die we op 2 november hebben gecommuniceerd zijn nog steeds van kracht, met als detail dat 1,5 meter afstand houden tot anderen, nu verplicht is. 

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!


Update 2 november 2021
Het demissionair kabinet hield vandaag een persconferentie waarin ze toelichting gaven op een aantal gedragsregels die worden aangescherpt per 6 november.

Bij Apanta gelden vanaf 6 november de volgende coronamaatregelen: 

 • Kom niet naar Apanta bij verkoudheidsklachten & laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen, ook als je gevaccineerd bent. 
 • Desinfecteer of was je handen grondig, zeker bij binnenkomst. 
 • Schud geen handen
 • Er is geen mondkapjesplicht van kracht bij Apanta: het wel of niet dragen van een mondkapje is een eigen keuze

Groepsbijeenkomsten
Wat betreft de groepsbijeenkomsten worden eerder geldende maatregelen weer teruggedraaid. Zo wordt per groep gekeken of deze verantwoord live door kan gaan: is er een grote(re) ruimte beschikbaar waar de 1,5 meter gewaarborgd kan worden óf is het mogelijk met 'schermen' te werken? Heb je hier vragen over, geef dit dan gerust aan bij je behandelaar zodat er - indien mogelijk - gepaste actie kan worden ondernomen. Mocht het zo zijn dat je deelneemt aan een groep die niet door kan gaan of voorlopig alleen online doorgang vindt, dan hoor je dit zo spoedig mogelijk van de groepsbehandelaar.

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is op dit moment niet verplicht bij Apanta. Het is zowel voor onze collega's en onze cliënten en naasten een eigen keuze om wel of niet een mondkapje te dragen. 

Kom niet bij klachten & laat je testen 
We doen een dringend beroep op je verantwoordelijkheid om jezelf en anderen te beschermen. Wanneer je klachten hebt, doe je een test en blijf je thuis totdat je zekerheid hebt over de uitslag. Zeg je afspraak zo spoedig mogelijk af: waar mogelijk zal deze omgezet worden naar een beeldbel- of telefonische afspraak. 

We gaan er vanuit dat we hiermee iedereen een welkom, veilig gevoel blijven geven. 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!


Update 20 september 2021
De 1,5 meter afstand regel vervalt per 25 september, zo kondigde het demissionair kabinet afgelopen week aan. Het blijft echter een veilige afstand om te bewaren bij anderen. Wij vragen je dus vriendelijk om - wanneer dat mogelijk is - op locatie bij Apanta de 1,5 meter afstand te blijven houden tot andere cliënten en onze medewerkers. 

Groepsbijeenkomsten
Neem je deel aan een groepsbijeenkomst? Dan kan het zijn dat je met meerdere personen in een ruimte komt en de 1,5 meter niet overal gewaarborgd kan worden. De schermen worden weggehaald. Voel je je hier als bezoeker niet fijn bij, geef dit dan gerust aan bij je behandelaar. Hij of zij zal dan zorgen dat je alsnog 1,5 meter afstand kan houden tot anderen. 

Kom niet bij klachten & laat je testen 
Wij hoeven geen testen voor toegang te hanteren en gaan ook niet werken met de QR-checkapp. Wel doen we een dringend beroep op je verantwoordelijkheid om jezelf en anderen te beschermen: wanneer je klachten hebt, doe je een test en blijf je thuis totdat je zekerheid hebt over de uitslag. 

We gaan er vanuit dat we hiermee iedereen een veilig gevoel blijven geven. 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!


Update 15 juli 2021
In het coronadebat van 14 juli kwam ter sprake dat het demissionair kabinet aan de drie bekende basis coronaregels, een nieuwe regel toe gaat voegen: ventilatie. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten, wordt zorgen voor frisse lucht het devies. Apanta kan onze collega's en bezoekers geruststellen dat op onze beide locaties, goedgekeurde systemen aanwezig zijn die zorgen voor goede luchtkwaliteit.

 • Op locatie Eindhoven betreft het een luchtbehandelingssysteem dat 'verse' lucht van buiten aanzuigt en gefilterd het gebouw in blaast. 'Verbruikte' lucht wordt ook weer gefilterd afgezogen. Het systeem voldoet aan de strenge corona-eisen, wordt regelmatig gecontroleerd en is in 2020 nog voorzien van nieuwe filters.
 • In Veldhoven hebben we een goedgekeurd klimaatbeheersingssysteem dat lucht koelt of verwarmt. Klimaatbeheersing is veel omvattender dan een aircosysteem: het zorgt er ook voor dat er voldoende toevoer is van schone, frisse lucht. Het zorgt dus voor een continue goede luchtkwaliteit. 

Naar aanleiding van het aangescherpte corona-beleid hebben wij onze collega's verzocht om weer meer thuis te werken waar mogelijk. Hierdoor kan het mogeijk zijn dat een face-to-face afspraak omgezet wordt naar een beeldbelafspraak. Wanneer dat voor jou het geval is, wordt je zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

De overige basisregels - naast ventilatie - blijven van kracht:

 1. Houd anderhalve meter afstand
 2. Was je handen regelmatig 
 3. Blijf thuis en laat je testen bij klachten

Update 21 juni 2021
Vanaf 26 juni vervalt de landelijke mondkapjesplicht. Ook voor een bezoek aan Apanta geldt vanaf maandag 28 juni dat je geen mondkapje meer hoeft te dragen. Dit mág echter wel: wanneer je jezelf prettiger voelt met het blijven dragen van een mondkapje: doe dit vooral. Ook onze medewerkers mogen hierin voor zichzelf een keuze maken.

De anderhalve-meter-regel blijft wel van kracht: iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. 

Heb je vragen over je bezoek aan Apanta en/of de maatregelen: neem gerust contact op. 
 


Update 28 april 2021
Sinds vandaag zijn er een aantal versoepelingen van kracht in de samenleving. Voor de zorg bij Apanta verandert er niets ten opzichte van de afgelopen periode. Dit betekent dat individuele afspraken en groepsbehandelingen zowel via beeldbellen als face-to-face op onze locaties kunnen plaatsvinden. De behandelaar maakt hiervoor afspraken met de cliënt. 


Update 25 januari 2021
Vorige week zijn extra strenge corona-maatregelen afgekondigd door de regering, waaronder een avondklok die ingaat om 21.00u* 's avonds. Vanuit de Branchevereniging de Nederlandse GGZ hebben wij wederom een expliciet verzoek gekregen om alle behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg zo veel mogelijk door te laten gaan. Aan deze oproep blijven wij gehoor geven, uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen. Dit betekent dat onze individuele behandelingen voor cliënten boven de 12 jaar zo veel mogelijk via beeldbellen plaatsvinden. Mocht een cliënt toch met de behandelaar afspreken om naar onze locatie te komen, dan vindt de afspraak uiterlijk tot 20.00u plaats. Groepsbehandelingen vinden in een aantal gevallen, met weloverwogen redenen, plaats op onze locatie en uiterlijk tot 20.30u zodat alle cliënten vóór de avondklok thuis kunnen zijn. 

Heeft u vragen over de maatregelen die Apanta treft rondom corona, neemt u dan gerust contact op. We staan u graag te woord. 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking en hopen samen het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen.­

* vanaf 1 april: de avondklok gaat om 22.00u in en afspraken zijn dus weer tot 21.00u mogelijk. 


Update 15 december
Ons land is weer in lockdown. We moeten allemaal ons best doen om de contacten te minimaliseren. Wij als ggz-instelling hebben de opdracht gekregen om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. We vragen onze behandelaren om zo veel mogelijk te beeldbellen met hun cliënten, maar face-to-face behandelingen blijven in bepaalde situaties mogelijk. Wordt u afspraak omgezet naar beeldbellen, dan krijgt u hierover z.s.m. bericht. Wilt u uw afspraak zelf al om laten zetten naar beeldbellen, dan kunt u dat laten weten aan ons secretariaat of aan uw behandelaar. 

Vandaag wordt met de groepscoördinatoren afgestemd welke groepen op welke manier door kunnen gaan. Nieuwe groepen gaan sowieso niet starten voor 19 januari. Neemt u deel aan een groep, dan ontvang u snel meer informatie hierover. 


Update 5 november
Vandaag hebben we een update ontvangen n.a.v. de landelijke persconferentie van dinsdag 3 november, vanuit onze branchevereniging de Nederlandse GGZ. Zij gaan o.a. in op de groepsbijeenkomsten in de geestelijke gezondheidszorg: de groepsbehandelingen mogen vanwege de aard van de samenkomsten 'live' doorgaan*. Uiteraard nemen we alle mogelijke maatregelen die we kunnen nemen en vragen we onze behandelaren én cliënten dringend zich hieraan te houden. 

* Dit betekent niet dat een groep niet online gegeven kan worden of afgewisseld kan worden met online contact. 


1 oktober 2020, update 15 oktober 
Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten in openbare ruimtes terug te dringen. Helaas is dit nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Apanta heeft daarom de corona-maatregelen opnieuw aangescherpt.

Iedereen die de komende periode een afspraak bij ons heeft, heeft onderstaande informatie ook per mail en in een afspraak-SMS ontvangen. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Individuele afspraken - voor cliënten van 12 jaar of ouder
Vanaf maandag 5 oktober vinden individuele behandelafspraken voor cliënten vanaf 12 jaar plaats via beeldbellen. Tenzij de behandelaar anders met de cliënt communiceert, wordt men niet op onze locatie verwacht, maar zullen cliënten de behandeling de komende periode dus online voortzetten. 

Individuele afspraken - voor cliënten jonger dan 12 jaar
Behandelingen van kinderen tot 12 jaar kunnen wel op onze locatie plaatsvinden. Hierbij mag slechts één ouder / verzorger of voogd als begeleider meekomen. Wanneer mogelijk wordt men gevraagd om buiten te wachten.

Groepstherapie
Na zorgvuldige overwegingen laten we de groepsbijeenkomsten vooralsnog doorgaan op onze locaties. Door de verscherpte maatregelen is er minder toestroom van cliënten, waardoor de groepen op een veilige manier – uiteraard met 1,5 meter afstand tot elkaar - doorgang kunnen vinden.

Mondkapje
Wij verzoeken onze cliënten dringend om in de wachtkamer en gangen van onze locaties een mondkapje te dragen. Dit hoeft niet tijdens de daadwerkelijke afspraak met uw behandelaar, tenzij er tijdens de (groeps)behandeling interactie wordt gevraagd waarbij de 1,5 meter afstand niet voldoende kan worden gewaarborgd. We vragen cliënten om zelf een mondkapje mee te nemen.

Update 15 oktober: Wanneer de mondkapjesplicht een feit is, wordt u vanuit de overheid verplicht een mondkapje te dragen als u zich beweegt in openbare gebouwen. Dit geldt ook voor uw bezoek aan Apanta. 

Samen kunnen we de wachtlijsten beperken
Apanta doet er alles aan om de behandeling zo goed mogelijk voort te zetten, ook al betekent dat in dit geval dat we veel afspraken (weer) via beeldbellen moeten gaan houden. Wij begrijpen heel goed dat persoonlijk contact voor veel cliënten - én behandelaren - als prettiger wordt ervaren dan online contact. Het pauzeren van behandelingen is echter in onze ogen niet wenselijk: wanneer veel cliënten hun afspraken uitstellen, lopen de wachtlijsten verder op. Onze behandelaren kunnen in dat geval de komende tijd weinig cliënten spreken en hebben een overvolle agenda wanneer alle afspraken weer face-to-face plaats kunnen vinden. Cliënten die nu op de wachtlijst staan moeten daardoor nog langer wachten op de start van hun behandeling. Samen kunnen we zorgen dat we dit zo veel mogelijk voorkomen.

We hopen op uw begrip
Deze maatregelen zijn van toepassing tot nader bericht. Uiteraard volgen wij nieuwe informatie en maatregelen vanuit de overheid en GGZ Nederland nauwlettend. Wij blijven tussentijds evalueren en nemen daar waar nodig en mogelijk (nieuwe) maatregelen.

Update 15 oktober: De maatregelen die worden genoemd, zouden in eerste instantie tot 20 oktober gelden. Na de persconferentie van 13 oktober gelden ze tot nader bericht. 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking en hopen samen het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen.­


­

Sta je op de wachtlijst voor zorg bij ons?

De Corona crisis heeft ertoe geleid dat wij waar mogelijk en nodig gebruikmaken van beeldbellen voor onze zorgverlening. Door de Corona crisis verlopen veel processen ook bij Apanta anders dan anders. Dit maakt de voorspelbaarheid van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten lastig. We doen ons uiterste best om je niet langer te laten wachten dan de gebruikelijke wachttijden. Je ontvangt uiteraard bericht zodra je kunt starten en krijgt dan indien relevant, ook toelichting op het beeldbellen.  

Alvast aan de slag met E-health
Mocht je tijdens de wachttijd willen starten met zelfhulp (E-health) dan kan dat gratis en direct via onze website. Je leest er hier meer over. Online zelfhulp is niet geschikt voor kinderen, wel voor jongeren vanaf 18 jaar.

Er zijn ook mogelijkheden voor online ondersteuning via Ehealth waarbij jij (of je kind) begeleid wordt door één van onze psychologen. Als je geïnteresseerd bent in begeleid Ehealth tijdens de wachttijd voor jezelf of je kind, dan kun je een mail sturen naar info@verwijder-dit.apanta-ggz.nl met als onderwerp 'interesse begeleid E-health'. 


Hulplijnen en chatdiensten

Met vragen of voor een luisterend oor zijn er diverse landelijke telefonische hulp- en chatlijnen waar je terecht kunt. Wanneer jij of iemand er behoefte aan heeft, kun je via de website www.nlvoorelkaar.nl alle contactinformatie vinden van bijvoorbeeld:

 • het RIVM: Voor al jouw vragen omtrent het coronavirus
 • Mind-korrelatie: Hulplijn bij psychische problemen + 'digitale huiskamer' om anderen te ontmoeten
 • Rode Kruis: Hulplijn voor een luisterend oor, advies of extra hulp in quarantaine 
 • De luisterlijn: Hulplijn voor een luisterend oor of een goed gesprek, inclusief chat
 • Mantelzorglijn: Hulplijn voor mantelzorgers

Denk je of iemand in jouw omgeving aan zelfdoding, bel dan 0900-0113 of chat met een hulpverlener via www.113.nl