Extra maatregelen corona-virus

We zijn blij dat er versoepelingen mogelijk zijn. Uiteraard houdt Apanta zich aan de richtlijnen van het RIVM en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking! 

Extra maatregelen coronavirus

Update 20 september 2021
De 1,5 meter afstand regel vervalt per 25 september, zo kondigde het demissionair kabinet afgelopen week aan. Het blijft echter een veilige afstand om te bewaren bij anderen. Wij vragen je dus vriendelijk om - wanneer dat mogelijk is - op locatie bij Apanta de 1,5 meter afstand te blijven houden tot andere cliënten en onze medewerkers. 

Groepsbijeenkomsten
Neem je deel aan een groepsbijeenkomst? Dan kan het zijn dat je met meerdere personen in een ruimte komt en de 1,5 meter niet overal gewaarborgd kan worden. De schermen worden weggehaald. Voel je je hier als bezoeker niet fijn bij, geef dit dan gerust aan bij je behandelaar. Hij of zij zal dan zorgen dat je alsnog 1,5 meter afstand kan houden tot anderen. 

Kom niet bij klachten & laat je testen 
Wij hoeven geen testen voor toegang te hanteren en gaan ook niet werken met de QR-checkapp. Wel doen we een dringend beroep op je verantwoordelijkheid om jezelf en anderen te beschermen: wanneer je klachten hebt, doe je een test en blijf je thuis totdat je zekerheid hebt over de uitslag. 

We gaan er vanuit dat we hiermee iedereen een veilig gevoel blijven geven. 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedankt voor je medewerking!


 

Eerdere corona-updates

Update 15 juli 2021
In het coronadebat van 14 juli kwam ter sprake dat het demissionair kabinet aan de drie bekende basis coronaregels, een nieuwe regel toe gaat voegen: ventilatie. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en testen/thuisblijven bij klachten, wordt zorgen voor frisse lucht het devies. Apanta kan onze collega's en bezoekers geruststellen dat op onze beide locaties, goedgekeurde systemen aanwezig zijn die zorgen voor goede luchtkwaliteit.

  • Op locatie Eindhoven betreft het een luchtbehandelingssysteem dat 'verse' lucht van buiten aanzuigt en gefilterd het gebouw in blaast. 'Verbruikte' lucht wordt ook weer gefilterd afgezogen. Het systeem voldoet aan de strenge corona-eisen, wordt regelmatig gecontroleerd en is in 2020 nog voorzien van nieuwe filters.
  • In Veldhoven hebben we een goedgekeurd klimaatbeheersingssysteem dat lucht koelt of verwarmt. Klimaatbeheersing is veel omvattender dan een aircosysteem: het zorgt er ook voor dat er voldoende toevoer is van schone, frisse lucht. Het zorgt dus voor een continue goede luchtkwaliteit. 

Naar aanleiding van het aangescherpte corona-beleid hebben wij onze collega's verzocht om weer meer thuis te werken waar mogelijk. Hierdoor kan het mogeijk zijn dat een face-to-face afspraak omgezet wordt naar een beeldbelafspraak. Wanneer dat voor jou het geval is, wordt je zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

De overige basisregels - naast ventilatie - blijven van kracht:

  1. Houd anderhalve meter afstand
  2. Was je handen regelmatig 
  3. Blijf thuis en laat je testen bij klachten


Update 21 juni 2021
Vanaf 26 juni vervalt de landelijke mondkapjesplicht. Ook voor een bezoek aan Apanta geldt vanaf maandag 28 juni dat je geen mondkapje meer hoeft te dragen. Dit mág echter wel: wanneer je jezelf prettiger voelt met het blijven dragen van een mondkapje: doe dit vooral. Ook onze medewerkers mogen hierin voor zichzelf een keuze maken.

De anderhalve-meter-regel blijft wel van kracht: iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. 

Heb je vragen over je bezoek aan Apanta en/of de maatregelen: neem gerust contact op. 
 


Update 28 april 2021
Sinds vandaag zijn er een aantal versoepelingen van kracht in de samenleving. Voor de zorg bij Apanta verandert er niets ten opzichte van de afgelopen periode. Dit betekent dat individuele afspraken en groepsbehandelingen zowel via beeldbellen als face-to-face op onze locaties kunnen plaatsvinden. De behandelaar maakt hiervoor afspraken met de cliënt. 


Update 25 januari 2021
Vorige week zijn extra strenge corona-maatregelen afgekondigd door de regering, waaronder een avondklok die ingaat om 21.00u* 's avonds. Vanuit de Branchevereniging de Nederlandse GGZ hebben wij wederom een expliciet verzoek gekregen om alle behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg zo veel mogelijk door te laten gaan. Aan deze oproep blijven wij gehoor geven, uiteraard met inachtneming van de corona-maatregelen. Dit betekent dat onze individuele behandelingen voor cliënten boven de 12 jaar zo veel mogelijk via beeldbellen plaatsvinden. Mocht een cliënt toch met de behandelaar afspreken om naar onze locatie te komen, dan vindt de afspraak uiterlijk tot 20.00u plaats. Groepsbehandelingen vinden in een aantal gevallen, met weloverwogen redenen, plaats op onze locatie en uiterlijk tot 20.30u zodat alle cliënten vóór de avondklok thuis kunnen zijn. 

Heeft u vragen over de maatregelen die Apanta treft rondom corona, neemt u dan gerust contact op. We staan u graag te woord. 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking en hopen samen het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen.­

* vanaf 1 april: de avondklok gaat om 22.00u in en afspraken zijn dus weer tot 21.00u mogelijk. 


Update 15 december
Ons land is weer in lockdown. We moeten allemaal ons best doen om de contacten te minimaliseren. Wij als ggz-instelling hebben de opdracht gekregen om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. We vragen onze behandelaren om zo veel mogelijk te beeldbellen met hun cliënten, maar face-to-face behandelingen blijven in bepaalde situaties mogelijk. Wordt u afspraak omgezet naar beeldbellen, dan krijgt u hierover z.s.m. bericht. Wilt u uw afspraak zelf al om laten zetten naar beeldbellen, dan kunt u dat laten weten aan ons secretariaat of aan uw behandelaar. 

Vandaag wordt met de groepscoördinatoren afgestemd welke groepen op welke manier door kunnen gaan. Nieuwe groepen gaan sowieso niet starten voor 19 januari. Neemt u deel aan een groep, dan ontvang u snel meer informatie hierover. 


Update 5 november
Vandaag hebben we een update ontvangen n.a.v. de landelijke persconferentie van dinsdag 3 november, vanuit onze branchevereniging de Nederlandse GGZ. Zij gaan o.a. in op de groepsbijeenkomsten in de geestelijke gezondheidszorg: de groepsbehandelingen mogen vanwege de aard van de samenkomsten 'live' doorgaan*. Uiteraard nemen we alle mogelijke maatregelen die we kunnen nemen en vragen we onze behandelaren én cliënten dringend zich hieraan te houden. 

* Dit betekent niet dat een groep niet online gegeven kan worden of afgewisseld kan worden met online contact. 


1 oktober 2020, update 15 oktober 
Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten in openbare ruimtes terug te dringen. Helaas is dit nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Apanta heeft daarom de corona-maatregelen opnieuw aangescherpt.

Iedereen die de komende periode een afspraak bij ons heeft, heeft onderstaande informatie ook per mail en in een afspraak-SMS ontvangen. Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Individuele afspraken - voor cliënten van 12 jaar of ouder
Vanaf maandag 5 oktober vinden individuele behandelafspraken voor cliënten vanaf 12 jaar plaats via beeldbellen. Tenzij de behandelaar anders met de cliënt communiceert, wordt men niet op onze locatie verwacht, maar zullen cliënten de behandeling de komende periode dus online voortzetten. 

Individuele afspraken - voor cliënten jonger dan 12 jaar
Behandelingen van kinderen tot 12 jaar kunnen wel op onze locatie plaatsvinden. Hierbij mag slechts één ouder / verzorger of voogd als begeleider meekomen. Wanneer mogelijk wordt men gevraagd om buiten te wachten.

Groepstherapie
Na zorgvuldige overwegingen laten we de groepsbijeenkomsten vooralsnog doorgaan op onze locaties. Door de verscherpte maatregelen is er minder toestroom van cliënten, waardoor de groepen op een veilige manier – uiteraard met 1,5 meter afstand tot elkaar - doorgang kunnen vinden.

Mondkapje
Wij verzoeken onze cliënten dringend om in de wachtkamer en gangen van onze locaties een mondkapje te dragen. Dit hoeft niet tijdens de daadwerkelijke afspraak met uw behandelaar, tenzij er tijdens de (groeps)behandeling interactie wordt gevraagd waarbij de 1,5 meter afstand niet voldoende kan worden gewaarborgd. We vragen cliënten om zelf een mondkapje mee te nemen.

Update 15 oktober: Wanneer de mondkapjesplicht een feit is, wordt u vanuit de overheid verplicht een mondkapje te dragen als u zich beweegt in openbare gebouwen. Dit geldt ook voor uw bezoek aan Apanta. 

Samen kunnen we de wachtlijsten beperken
Apanta doet er alles aan om de behandeling zo goed mogelijk voort te zetten, ook al betekent dat in dit geval dat we veel afspraken (weer) via beeldbellen moeten gaan houden. Wij begrijpen heel goed dat persoonlijk contact voor veel cliënten - én behandelaren - als prettiger wordt ervaren dan online contact. Het pauzeren van behandelingen is echter in onze ogen niet wenselijk: wanneer veel cliënten hun afspraken uitstellen, lopen de wachtlijsten verder op. Onze behandelaren kunnen in dat geval de komende tijd weinig cliënten spreken en hebben een overvolle agenda wanneer alle afspraken weer face-to-face plaats kunnen vinden. Cliënten die nu op de wachtlijst staan moeten daardoor nog langer wachten op de start van hun behandeling. Samen kunnen we zorgen dat we dit zo veel mogelijk voorkomen.

We hopen op uw begrip
Deze maatregelen zijn van toepassing tot nader bericht. Uiteraard volgen wij nieuwe informatie en maatregelen vanuit de overheid en GGZ Nederland nauwlettend. Wij blijven tussentijds evalueren en nemen daar waar nodig en mogelijk (nieuwe) maatregelen.

Update 15 oktober: De maatregelen die worden genoemd, zouden in eerste instantie tot 20 oktober gelden. Na de persconferentie van 13 oktober gelden ze tot nader bericht. 

We willen onze cliënten bedanken voor hun flexibiliteit en medewerking en hopen samen het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen.­


­

Sta je op de wachtlijst voor zorg bij ons?

De Corona crisis heeft ertoe geleid dat wij waar mogelijk en nodig gebruikmaken van beeldbellen voor onze zorgverlening. Door de Corona crisis verlopen veel processen ook bij Apanta anders dan anders. Dit maakt de voorspelbaarheid van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten lastig. We doen ons uiterste best om je niet langer te laten wachten dan de gebruikelijke wachttijden. Je ontvangt uiteraard bericht zodra je kunt starten en krijgt dan indien relevant, ook toelichting op het beeldbellen.  

Alvast aan de slag met E-health
Mocht je tijdens de wachttijd willen starten met zelfhulp (E-health) dan kan dat gratis en direct via onze website. Je leest er hier meer over. Online zelfhulp is niet geschikt voor kinderen, wel voor jongeren vanaf 18 jaar.

Er zijn ook mogelijkheden voor online ondersteuning via Ehealth waarbij jij (of je kind) begeleid wordt door één van onze psychologen. Als je geïnteresseerd bent in begeleid Ehealth tijdens de wachttijd voor jezelf of je kind, dan kun je een mail sturen naar info@verwijder-dit.apanta-ggz.nl met als onderwerp 'interesse begeleid E-health'. 


Hulplijnen en chatdiensten

Met vragen of voor een luisterend oor zijn er diverse landelijke telefonische hulp- en chatlijnen waar je terecht kunt. Wanneer jij of iemand er behoefte aan heeft, kun je via de website www.nlvoorelkaar.nl alle contactinformatie vinden van bijvoorbeeld:

  • het RIVM: Voor al jouw vragen omtrent het coronavirus
  • Mind-korrelatie: Hulplijn bij psychische problemen + 'digitale huiskamer' om anderen te ontmoeten
  • Rode Kruis: Hulplijn voor een luisterend oor, advies of extra hulp in quarantaine 
  • De luisterlijn: Hulplijn voor een luisterend oor of een goed gesprek, inclusief chat
  • Mantelzorglijn: Hulplijn voor mantelzorgers

Denk je of iemand in jouw omgeving aan zelfdoding, bel dan 0900-0113 of chat met een hulpverlener via www.113.nl