Veelgestelde vragen

Wanneer je in behandeling komt of bent bij een zorginstelling, komt er veel nieuwe informatie op je af. We begrijpen dat dit soms wat overweldigend kan zijn. 

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen of is het antwoord je niet duidelijk genoeg, neem dan gerust contact op. 


 

Afspraken

Ik heb een afspraak. Hoe weet ik waar ik moet zijn?

Voorafgaand aan je intakegesprek ontvang je een afspraakbevestiging per mail/brief waar de locatie van deze afspraak in benoemd wordt. Het kan zijn dat de afspraken die daarna worden gemaakt op andere locaties plaatsvinden. Dit stemt de behandelaar met je af tijdens je gesprek. De behandelaar kan je ook een afsprakenkaartje meegeven met de datum, tijd en locatie van de afspraak.

Wellbee cliëntenportaal
Via je Wellbee cliëntenportaal kun je zelf online afspraken inzien: je ziet daar precies met wie je een afspraak hebt en waar deze plaatsvindt. Heb je nog geen toegang tot het cliëntenportaal, dan kun je dit opvragen via het secretariaat van Apanta, via info@verwijder-dit.apanta-ggz.nl

Mocht je niet meer weten waar je volgende afspraak gepland staat, neem dan gerust contact op met onze telefonistes.

Apanta-locaties

Hoe zien jullie locaties eruit?

Kom je voor de eerste keer bij ons, dan is het fijn dat je een beeld hebt bij onze locaties. We hebben op onze pagina 'locaties' foto's geplaatst die een beeld schetsen zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Wanneer je binnenkomt bij Apanta, kun je je melden bij de balie en in de wachtkamer plaatsnemen. De baliemedewerkers geeft dan in het systeem aan dat je binnen bent zodat de behandelaar je op komt halen. 

Apanta-locaties

 

Ik heb een verwijzing van de huisarts en wil graag een afspraak maken, hoe doe ik dat?

Fijn dat je hulp zoekt! Dat is een belangrijke eerste stap. Wij helpen je graag. Om zo goed mogelijk te beoordelen of onze instelling de hulp kan bieden die je vraagt en welke behandelaar en behandelmethode het beste bij de hulpvraag past, vragen we je ook ons aanmeldformulier in te vullen. Door zo uitgebreid en duidelijk mogelijk aan te geven wat de klachten zijn, kunnen wij de aanmelding goed screenen. 

De aanmeldformulieren en uitgebreide uitleg over de aanmeldprocedure vind je op www.apanta-gzz.nl/aanmelden

Wachttijd

Waarom moet ik wachten op zorg?

We vinden het heel vervelend, maar voor de meese behandelingen bij Apanta geldt een wachttijd, net zoals bij veel andere ggz-instellingen. Dit komt helaas doordat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg momenteel groter is dan de instellingen aankunnen. Uiteraard doen we er bij Apanta alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden en bieden we onze cliënten ook wachttijdondersteuning aan bijvoorbeeld in de vorm van gratis online zelfhulp en ook diverse activiteiten. 
Lees meer over het aanbod van activiteiten tijdens je wachttijd.

De verwachtte wachttijd is van vele factoren afhankelijk. In eerste instantie is de leeftijd bij aanmelding bepalend: voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt de financiering van zorg geregeld via de gemeente. Cliënten van 18 jaar en ouder hebben een zorgverzekering nodig. In dat geval bepalen het type van de verwijzing, het type zorgvraag én je zorgverzekeraar de wachttijd. 

Via www.apanta-ggz.nl/wachttijden is per leeftijdscategorie te bekijken wat de verwachte wachttijd is.

Wachttijdinformatie

Hoe lang is de actuele wachttijd?

We begrijpen dat het erg vervelend is dat je moet wachten op zorg. Wij zouden het liefst ook direct iedereen in behandeling nemen die bij ons aanklopt voor hulp en begeleiding. Helaas kan dat niet. 

De verwachtte wachttijd is van vele factoren afhankelijk. Via www.apanta-ggz.nl/wachttijden is per leeftijdscategorie en eventueel type zorgvraag te bekijken wat de verwachte wachttijd is.

Actuele wachttijden

Wat kan ik zelf al doen tijdens de wachttijd?

Je bent ingeschreven bij Apanta en staat op de wachtlijst. We vinden het vervelend dat je moet wachten op een behandeling. Tijdens het wachten op -de start van- je behandeling, kun je al starten met je herstel. We noemen dit de zelfzorgfase. Hierin bieden we diverse activiteiten aan, zoals themabijeenkomsten, e-health, wandelen, yoga en zingen.
Lees meer over de activiteiten tijdens de wachttijd

Het gaat slechter met mij (of mijn kind) tijdens de wachttijd. Wat kan ik doen?

Tijdens de wachttijd is de huisarts het eerste aanspreekpunt: je kunt altijd bij hem/haar terecht. Buiten openingstijden van je huisarts, kun je contact opnemen met de huisartsenpost. Daarnaast is het mogelijk om met één van onze behandelaren te bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Kijk hiervoor op onze contactpagina

Er zijn diverse initiatieven die je - vaak anoniem - kunt bellen voor steun en advies. We geven je hieronder enkele mogelijkheden:
 

  • De luisterlijn: voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor en een goed gesprek. Dag en nacht bereikbaar via www.deluisterlijn.nl / 088 0767 000. 
  • 113 zelfmoord preventie: Hulplijn voor mensen die denken aan zelfdoding. Dag en nacht bereikbaar via www.113.nl / 0900-0113 
  • Kindertelefoon: voor kinderen die vertrouwelijke gesprekken willen voeren en dit niet durven, willen of kunnen met anderen: www.kindertelefoon.nl / 0800-0432

Kosten & vergoedingen

Wordt de behandeling bij Apanta vergoed?

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan verloopt de financiering van geestelijke gezondheidszorg via de gemeente. Als je ouder bent dan 18, dan gaat dit via de zorgverzekeraar. 

Apanta heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat wanneer je ouder dan 18 jaar bent, de behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (GBGGZ) en de gespecialiseerde ggz (SGGZ), vergoed worden. Je betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt de zorg onder het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorgverzekering. Dit bedrag is minimaal €385 per jaar en is door jezelf mogelijk verhoogd bij je zorgverzekeraar. 

In januari 2022 is landelijk overgestapt op het Zorgprestatiemodel. Hierdoor is er mogelijk ook iets in jouw eigen risico veranderd. Je leest er meer over in het nieuwsbericht  'invoering van het Zorgprestatiemodel en de gevolgen voor je eigen risico'.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen, kijk je op www.apanta-ggz.nl/kosten

Kosten & vergoedingen

Maak ik kosten als ik een afspraak afzeg?

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je ruim van te voren doen, minimaal 24 uur. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Zo kunnen wij iemand anders dit plekje aanbieden en houden we de zorg toegankelijk en de wachttijden beperkt.

Voorkom kosten

Zeg je je afspraak niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt om je een factuur te sturen.
Je ontvangt een factuur van:
€35,- (bij consult tot 30 minuten)
€65,- (bij consult van meer dan 30 minuten, ook bij groepsconsulten)
De factuur ontvang je per e-mail.
Deze kosten worden niet vergoed* door de zorgverzekering.

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact met je afspreken ten tijde van je eigenlijke afspraak. Dit korte consult zul je terugzien op de factuur vanuit je zorgverzekeraar. 

* Er zijn 3 uitzonderingen waardoor we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen ontvang je geen factuur.

Ben je in behandeling bij Apanta, dan ben je met deze regeling ook akkoord gegaan bij je aanmelding. 

Afspraak afzeggen

Een factuur na alleen een intakegesprek, hoe kan dit?

Je betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar jouw wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Jouw aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij jou gepaste zorg kunnen bieden, word je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de administratieve verwerking. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. 

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in jouw aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of jouw situatie in de tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en je verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor jou beter kan bieden. Zorg dus dat de informatie in jouw aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.

In januari 2022 is landelijk overgestapt op het Zorgprestatiemodel. Hierdoor is er mogelijk ook iets veranderd in jouw eigen risico. Je leest er meer over in het nieuwsbericht  'invoering van het Zorgprestatiemodel en de gevolgen voor je eigen risico'.

E-health

Kan mijn behandeling ook geheel online plaatsvinden?

Behandelingen vinden tegenwoordig lang niet alleen plaats op locatie. Ook online kun je behandeld worden. Bijvoorbeeld via beeldbellen met je behandelaar of door het gebruik van online hulpprogramma’s. Uit recente onderzoeken blijkt dat online therapie een zeer effectieve vorm van behandeling is.

Blended Care
Apanta staat voor zorg met aandacht en wij zien therapie als een persoonlijke ontmoeting. Daarom hechten wij veel waarde aan face-to-face gesprekken. Daarnaast spelen wij ook in op maatschappelijke ontwikkelingen en willen wij dat iedere cliënt de zorg krijgt die goed bij ze past. Daarom biedt Apanta online behandeling aan in de vorm van ‘blended care’. Blended care is een combinatie tussen face-to-face behandelingen en online hulpverlening. Het voordeel hiervan is onder andere dat een gedeelte van de therapie plaatsonafhankelijk is. Je kunt in je eigen vertrouwde omgeving werken aan je problematiek. Wanneer je een beeldbelafspraak hebt met je behandelaar vindt dit altijd plaats via een beveiligde videoverbinding.

Ben je al bij ons in behandeling en enthousiast over de mogelijkheden van online behandelen? Bespreek dit dan met je behandelaar. Samen kunnen jullie bekijken welke rol online behandeling kan krijgen in jouw reis bij Apanta.

Online behandeling (kortdurende hulp) 18+
Wil je je bij ons aanmelden en gaat jouw voorkeur uit naar volledige online behandeling? Dan kun je dit aangeven op het aanmeldformulier. We kunnen dan al bij jouw aanmelding bekijken welke mogelijkheden er zijn. 

Hoe werkt online zelfhulp?

Apanta vindt het belangrijk om hoogwaardige zorg te bieden aan mensen die hulp zoeken bij psychische problemen. We nodigen mensen met lichte tot matige klachten uit om te starten met online zelfhulp. Via de trainingen, die gratis te volgen zijn, kan men zelf online aan de slag om klachten te verminderen. De trainingen werken preventief en werken erg goed als klachten niet té ernstig zijn.

Voorbeelden van online zelfhulpmodules zijn 'zelfbeeld verbeteren', 'gezonder leven', 'beter slapen', 'leren ontspannen'. 

Let op: Er wordt geen begeleiding gegeven bij het volgen van deze trainingen. Wanneer klachten niet of niet voldoende verminderen, raden wij mensen aan zich alsnog aan te melden bij een erkend zorgverlener zoals Apanta-ggz.

Voordelen van Ehealth - online zelfhulp

  • Zelf online aan de slag in eigen tijd 
  • Laagdrempelige hulp om zelf te werken aan vermindering van klachten
  • Voor iedereen beschikbaar: je hoeft niet in behandeling te zijn bij Apanta
  • Apanta biedt de online zelfhulp gratis aan

Geïnteresseerd?

Meer weten over de online zelfhulpmodules of kijken of een module bij je past? Je leest er alles over op www.apanta-ggz.nl/zelfhulp 

Online zelfhulp

Jouw gegevens

Hoe gaat Apanta om met mijn privacy?

Apanta gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Jouw privacy wordt gewaarborgd. Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in dat jouw behandelaar niet met anderen mag praten over wat er met jou is besproken. 

Apanta geeft nooit informatie over jou door aan derden die niet bij de behandeling betrokken zijn, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Apanta houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG), stelt. 

Er zijn enkele uitzonderingen waarin een behandelaar wel met anderen over jou mag praten
Een voorwaarde voor verantwoorde specialistische zorg (SGGZ) is dat de situatie van een cliënt altijd besproken wordt in een multidisciplinair behandelteam. Dit is een team waar bijvoorbeeld ook een psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog zit. Het werken in multidisciplinaire teams is een eis vanuit de zorgverzekeraars. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen visie mee. Zo komen we samen tot betere behandelmogelijkheden. Iedereen heeft zijn eigen inbreng om tot optimale zorg te komen en niets over het hoofd te zien.

Ook de huisarts houden we op de hoogte van het verloop van jouw behandeling. Maar niet als je hier bezwaar tegen hebt en dit aangeeft. Bij kinderen onder de zestien jaar stellen we ook de ouders of de voogd op de hoogte.

Meer informatie
Meer informatie over hoe Apanta met privacy omgaat, vind je op www.apanta-ggz.nl/privacy 

Meer over privacy 

Kan ik mijn eigen dossier inzien?

Tijdens de behandeling houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. Wij vinden het belangrijk om transparant te werken en clienten hebben daarom altijd het recht hun eigen cliëntdossier op te vragen of dat van het kind. Willen anderen jouw dossier bekijken, dan hebben zij hiervoor de toestemming van jou nodig.

Je kunt hiervoor het aanvraagformulier cliëntdossier gebruiken. 

Wellbee cliëntenportaal
Via je Wellbee cliëntenportaal kun je afspraken bekijken, je documenten en je gegevens inzien. Heb je nog geen toegang tot het cliëntenportaal, dan kun je dit opvragen via het secretariaat van Apanta, via info@verwijder-dit.apanta-ggz.nl

 

Ik wil een wijziging doorgeven in mijn gegevens. Hoe kan ik dat doen?

Het is belangrijk dat je gegevens die wij van jou hebben, kloppen. Ga je verhuizen, krijg je een nieuw telefoonnummer of verander je van huisarts? Geef het aan ons door. Dit kun je zelf heel eenvoudig doen via het Wellbee cliëntportaal. Hier kun je direct zien welke gegevens je aan ons door hebt gegeven en checken of alles nog klopt. 

Kom je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op. 

Wellbee cliëntenportaal
Via je Wellbee cliëntenportaal kun je zelf heel eenvoudig je gegevens wijzigen. Heb je nog geen toegang tot het cliëntenportaal, dan kun je dit opvragen via het secretariaat van Apanta, via info@verwijder-dit.apanta-ggz.nl

Overig

Ik ben niet (geheel) tevreden over mijn behandeling. Wat kan ik doen?

Uiteraard kan er zich een situatie voordoen waarin je minder tevreden bent over Apanta. Dat vinden we natuurlijk erg vervelend en proberen we te voorkomen. 

Als er iets mis is gegaan, horen wij dat graag van jou. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als je vindt dat er een fout is gemaakt, kun je het beste contact opnemen met de behandelaar in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan je onvrede in een gesprek worden weggenomen.

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Hoe dat werkt kun je lezen op de pagina www.apanta-ggz.nl/klachten.

Klachten

Zijn er redenen waarom ik (of mijn kind) niet in behandeling kan komen?

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die weer in andere hulpvragen gespecialiseerd zijn. Wanneer je jezelf herkent in één van de exclusiecriteria, kun je je voor advies en overleg wenden tot de huisarts. 

Je leest hier meer over de behandelcriteria:

Behandelcriteria

Waar is het telefonisch spreekuur voor?

Het telefonisch spreekuur is er voor iedereen die een behandelinhoudelijke vraag heeft of wil overleggen met één van onze behandelaren. Je kunt dus van het telefonisch spreekuur gebruik maken als verwijzer, cliënt of naaste van een cliënt. 

Telefonische spreekuren