Professionele zorg van hoge kwaliteit

Goede en deskundige zorg: dat is waar Apanta voor staat. Met verschillende initiatieven waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van de zorg.

Erkende hulpverleners

Het multidisciplinaire team van Apanta bestaat uit professionals met een BIG-registratie:

 • Arts
 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Orthopedagogen (generalisten)
 • Psychotherapeuten
 • Psychiaters
 • SPV'ers
 • Verpleegkundig specialist 

Daarnaast is het team aangevuld met:

 • Ervaringswerker
 • Gedragstherapeutisch medewerkers
 • Pedagogen
 • Psychologen
 • Psychodiagnostisch medewerkers
 • Psychomotore therapeuten
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Speltherapeut
 • Systeemtherapeuten

Je kunt er dus op vertrouwen dat je bij ons in goede handen bent.

Strenge gedragscodes

Zo zorgvuldig mogelijk omgaan met onze cliënten: daar maken we ons sterk voor. Apanta hanteert de gedragscode en de richtlijnen voor beroepsethiek, zoals die zijn vastgesteld door de diverse beroepsverenigingen. We waarborgen privacy en hanteren goede klachtenprocedures. Daarnaast houden we ons aan de regels voor opleidingsvereisten.

Je mag uiteraard je eigen cliëntdossier dat wij voor je bijhouden en dat van eventuele kind(eren) tot 12 jaar, te allen tijden inzien. Je kunt hiervoor een aanvraag doen door middel van het aanvraagformulier cliëntdossier. Meer lezen over hoe wij met cliëntgegevens omgaan, kan op de pagina privacy

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (zowel GBGGZ als SGGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe de zorgverlener haar zorg organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Apanta vindt het belangrijk dat dit een leesbaar document is dat zowel door zorgverzekeraars, verwijzers, als cliënten eenvoudig gebruikt kan worden. Hier vind je de meest recente versie van het Kwaliteitstatuut van Apanta.

ISO-gecertificeerd

Apanta is als eerste ggz-instelling in Nederland ISO-gecertificeerd. Dat betekent:

 • We zijn goed georganiseerd.
 • We stellen de cliënten centraal. 
 • We werken continu aan verbetering van de zorg en de dienstverlening.
 • We presenteren betrouwbare resultaten.
 • We voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Erkende opleidingsinstelling

Apanta is sinds 2000 een erkende praktijkopleidingsinstelling voor postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut.