Onderzoek naar cliënttevredenheid

Bij Apanta vindt veel onderzoek plaats. Niet alleen ten behoeve van diagnostiek en behandelingen. We hechten ook grote waarde aan klanttevredenheid en inzicht in de resultaten die we als instelling behalen.

Cliënttevredenheid

Apanta stelt kwaliteit voorop. Daarom willen we graag weten hoe cliënten de zorg ervaren die ze van ons krijgen. Een kort onderzoek naar cliënttevredenheid is het sluitstuk van de behandeling. Wanneer de behandeling klaar is, krijgt de cliënt een vragenlijst toegestuurd (CQ-index). Het invullen kost ongeveer 15 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt. We onderzoeken of cliënten tevreden zijn over het behandelplan, de behandelaar en de locatie. Die feedback is voor ons belangrijk. Zo kunnen wij eventuele knelpunten snel verbeteren.

De resultaten worden door ons maandelijks bekeken en geëvalueerd. In 2023 is de vragenlijst door 322 cliënten ingevuld en is Apanta door haar cliënten beoordeeld met een rapportcijfer 8,2. Op het onderdeel 'bejegening' scoort Apanta al jaren goed. 

Ook voor 2024 leggen we de focus, naast het onderdeel 'uitvoering behandeling', weer op het onderdeel 'Samen beslissen'. Apanta vindt het belangrijk dat de keuze voor een behandeling tot stand komt door een gedeelde besluitvorming tussen behandelaar en cliënt. We zien dan ook een stijging in het totaal cijfer voor Samen Beslissen van 3.8 in 2021 naar 4.6 in 2023.

Onderstaande resultaten (op een schaal van 1-5) komen uit het cliënttevredenheidsonderzoek van 2023 

Bejegening 4.7
Samen Beslissen 4.5
Uitvoering behandeling 4.2
Bereikbaarheid 4.6
Informatie behandeling 4.2

Het resultaat telt

Vragenlijsten: tussentijds peilen hoe het met de cliënt gaat
Goed, snel en deskundig zorg bieden: dat is waar Apanta voor staat. We willen onze cliënten de best mogelijke behandeling bieden. Daarom vragen we hen eens in de drie maanden een vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen we op een objectieve manier beoordelen of de behandeling op het juiste spoor zit. De behandelaar zal de antwoorden met de cliënt bespreken. Bij afronding van de behandeling volgt de laatste vragenlijst. Zo weten we wat de effecten van de behandeling zijn en wat de cliënt eraan heeft gehad.

Hoe gaat het invullen van de vragenlijsten in zijn werk?
Via e-mail ontvangt de cliënt een link naar de vragenlijsten. Zo kunnen deze thuis online worden ingevuld. Voor degenen die geen computer hebben of die het niet prettig vinden om met een beeldscherm te werken, hebben wij ook een papieren exemplaar.

Heb je vragen over de vragenlijsten? Jouw behandelaar bespreekt ze graag met je.