Klachten

Apanta doet er alles aan om zorg van uitstekende kwaliteit te leveren, op een effectieve manier. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden.

In gesprek gaan

Als er iets mis is gegaan, horen wij dat graag van u. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als u vindt dat er een fout is gemaakt, kunt u het beste contact opnemen met de behandelaar in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen.

Een klacht indienen

Komt u er in een gesprek niet uit en blijft uw onvrede bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris met behulp van onderstaand klachtenformulier. Uw klacht wordt behandeld door onze klachtenfunctionaris Mevrouw Marloes Hogenkamp. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat uw klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van uw naam en mailadres en/of telefoonnummer. Anonieme klachten kunnen namelijk niet in behandeling genomen worden.

Let op: na het invullen van het formulier, krijgt u eerst een controlescherm. Pas als u onderaan die pagina op 'versturen' klikt, wordt de klacht daadwerkelijk ingediend. 

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met u en uw hulpverlener uw klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Hebt u een kind, jonger dan 16 jaar, met een klacht, dan kunt u samen met hem of haar een klacht indienen. Er wordt uiteraard zo spoedig mogelijk op uw klacht gereageerd, maar altijd binnen de wettelijke eisen van 6 weken. 

Hebt u liever telefonisch contact, dan kunt u bellen naar het secretariaat van Apanta via 040-2545759 en vragen naar Mevrouw Marloes Hogenkamp. 

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Klachtenformulier