Kwaliteitsstatuut Apanta

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (zowel GBGGZ als SGGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe de zorgverlener haar zorg organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Apanta vindt het belangrijk dat dit een leesbaar document is dat zowel door zorgverzekeraars, verwijzers, als cliënten eenvoudig gebruikt kan worden. Door op de afbeelding te klikken, opent het Kwaliteitstatuut van Apanta.

Versie 5:  november 2022

Meer weten of vragen?

Wilt je contact over het kwaliteitsstatuut van Apanta? Je kunt je richten tot Marloes Hogenkamp via m.hogenkamp@verwijder-dit.apanta-ggz.nl of 040-2545759.

Wilt je meer weten over het initiatief achter het Kwaliteitsstatuut, ga dan naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.