Privacy gewaarborgd

Apanta gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in dat jouw behandelaar niet met anderen mag praten over wat er met jou is besproken.

Apanta geeft nooit informatie over jou door aan derden die niet bij de behandeling betrokken zijn, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Apanta houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG), stelt. 

Lees hier ons privacy statement


 

Wanneer mag een behandelaar wél met anderen over een cliënt praten?

Voorwaarde voor verantwoorde specialistische zorg is dat de situatie van een cliënt altijd besproken wordt in een multidisciplinair behandelteam. Dit is een team waarin naast basispsycholoog, ook bijvoorbeeld een psychiater, psychotherapeut of GZ-psycholoog zit. Het werken in multidisciplinaire teams is een eis van de zorgverzekeraars. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen visie mee in het multidisciplinaire overleg (MDO). Zo komen we samen tot betere behandelmogelijkheden. Iedereen heeft zijn eigen inbreng om tot optimale zorg te komen en niets over het hoofd te zien.

Ook de huisarts houden we op de hoogte van het verloop van jouw behandeling. Maar niet als je hier bezwaar tegen hebt. Bij kinderen onder de zestien jaar stellen we ook de ouders of de voogd op de hoogte.

Inzage in dossiers

Tijdens de behandeling houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. Cliënten hebben er recht op om hun eigen dossier in te zien. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij hiervoor de toestemming van de cliënt nodig. Deze is later weer te blokkeren. Elk dossier wordt 15 jaar bewaard. Wil je jouw cliëntdossier aanvragen? Je kunt hiervoor het aanvraagformulier cliëntdossier gebruiken. 

Toestemming van je partner

Is bij je behandeling ook je partner betrokken, dan mag je de gegevens van je partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming. Andersom geldt dat uiteraard ook.

Inzage dossier bij kinderen en jongeren

Als een kind jonger is dan 12 jaar, mogen zijn of haar ouders of verzorgers het dossier zonder toestemming bekijken. Is het kind tussen 12 en 16 jaar, dan hebben zowel ouders/verzorgers als het kind zelf recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf 16 jaar heeft het kind zelfstandig recht op inzage en moet hij de ouder/verzorger expliciet toestemming geven voor inzage en betrokkenheid bij de behandeling. Deze toestemming kan tijdens de behandeling mondeling of schriftelijk aan de behandelaar worden toegezegd of ingetrokken.

Voor meer informatie kijk je op de website van de Rijksoverheid

Recht op vergetelheid

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat Apanta in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moet wissen. Je kunt aan ons vragen om jouw gegevens te wissen met een beroep op hun recht op vergetelheid. Meer informatie hierover vind je hier.

Documenten met betrekking tot privacy

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in dossiers en het privacyrecht.

Hier kun je het privacystatement van Apanta vinden.