Privacystatement - deel 1/5

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens 
Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Denk aan je naam en adres of je polisnummer.

Verwerken 
Alles wat met je persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van je gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een behandelrelatie hebben of gaan krijgen met jou. Of als we direct of indirect contact met jou hebben gehad, zoals iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of zorgverzekeraars).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door de Apanta en de volgende onderdelen:

  • Apanta-ggz
  • Apanta-direct
  • Apanta-academy

Als de wet ons dat toestaat, kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen Apanta. We houden ons daarbij aan het protocol persoonsgegevens dat we binnen Apanta hebben afgesproken. Dit protocol beschrijft hoe onze medewerkers omgaan met persoonsgegevens.