Privacystatement - deel 3/5

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens en met welk doel?

a. om een behandeltraject op te starten
Als je in behandeling wilt bij ons, of contact met ons opneemt, hebben we jouw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. Zo moeten we onderzoek doen om te weten welke behandeling voor jou het beste passend is. Bij het starten van een behandeltraject moeten we jouw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We raadplegen jouw verwijzing en jouw verzekeringsgegevens in een extern register.

Grondslagen
We verwerken je gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Apanta geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van je gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het starten van een behandeltraject.

b. Voor overleg binnen onze instelling
In het kwaliteitsstatuut (www.apanta-ggz.nl/kwaliteitsstatuut) is door Apanta vastgelegd hoe het overleg tussen regiebehandelaar en andere behandelaren is geregeld.

c. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Om je goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we voortdurend. Dit doen we voor onszelf, onze cliënten of andere partijen.

We combineren soms databronnen, bijvoorbeeld welke behandeling je bij ons heeft en wat jouw ervaringen zijn.

Door persoonsgegevens te analyseren, zien we hoe onze diensten (bijvoorbeeld online behandeling) door jou worden gebruikt.

We doen ook onderzoek om onze diensten te verbeteren. Zo vragen we je aan het einde van een behandeling om een vragenlijst in te vullen over jouw ervaring met Apanta.

Grondslagen
We verwerken jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen je ook om toestemming vragen om jouw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geef je hiervoor geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan jou. Je kunt jouw gegeven toestemming altijd intrekken door dit bij ons te melden.

d. Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren
Als je voor je werk contact hebt met de Rabobank, kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om jou toegang te kunnen geven tot onze gebouwen. Als dat nodig is, kunnen wij voorafgaand, maar ook tijdens de overeenkomst in het kader van screening incidentenregisters en waarschuwingssystemen (zie c hierboven). 

Grondslagen
Wij verwerken jouw gegevens om de overeenkomst die wij hebben gesloten uit te voeren, omdat wij dat wettelijk verplicht zijn of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

e. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wetgeving 
Op basis van  wet- en regelgeving moeten we veel gegevens over jou verzamelen, analyseren en soms ook doorgeven aan (overheids)instanties. We moeten ons houden aan wetgeving om je behandeling aan te mogen bieden, zoals de Zorgverzekeringswet. Ook om te voldoen aan onze zorgplicht verwerken we persoonsgegevens. 

Grondslagen
We verwerken  gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om jouw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.

f. Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
Interne audits en onderzoeken
We gebruiken jouw gegevens ook om interne audits en onderzoeken te doen bijvoorbeeld om te onderzoeken of nieuwe regels goed zijn ingevoerd. Of om risico’s in kaart te brengen. 

Verbeteren van onze eigen bedrijfsprocessen
Ook gebruiken we gegevens om onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te verbeteren zodat we je beter kunnen helpen of onze processen efficiënter kunnen maken. Als dat mogelijk is, anonimiseren of pseudonimiseren we eerst jouw gegevens. 

Grondslagen
We verwerken jouw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is, of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Ook kan de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van je behandeling.

g. Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen
We mogen jouw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering volgens de wettelijk verplichte bewaartermijnen. We verwerken jouw gegevens ook voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, je gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonimiseren, en doen we dit uitsluitend nadat we jouw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

Grondslag
We verwerken jouw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om jouw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.