Privacystatement - deel 4/5

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. De bewaartermijn voor medische dossiers is in Nederland vastgesteld op 15 jaar vanaf het beëindigen van je behandeling.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen Apanta hebben alleen personen toegang tot jouw gegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doeleinden?

We gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor het doel waarvoor we ze gekregen hebben. Willen we de gegevens gebruiken voor een ander doel? Dan vragen we je om toestemming. Je kunt die toestemming op elk moment weer intrekken.