Privacystatement - deel 5/5

Welke rechten heb je bij ons?

Recht op inzage en rectificatie
Tijdens de behandeling houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. Je hebt er recht op om jouw eigen dossier in te zien. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij hiervoor de toestemming van jou nodig. Je kunt die toestemming op elk moment weer intrekken. Wil je je dossier aanvragen? Je kunt hiervoor het aanvraagformulier cliëntdossier gebruiken.

Recht op gegevenswissing

 

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat Apanta in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moet wissen. Je kunt aan ons vragen om je gegevens te wissen met een beroep op het recht op vergetelheid. Meer informatie hierover vind je hier.

Recht op beperking van gegevens, meer informatie vind je hier

Recht op overdraagbaarheid van gegevens, meer informatie vind je hier

Recht op bezwaar, meer informatie vind je hier

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons? Dan kun je terecht bij:

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ons? Dan kun je terecht bij: