Privacystatement - deel 5/5

Welke rechten heeft u bij ons?

Recht op inzage en rectificatie
Tijdens de behandeling houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. U heeft er recht op om uw eigen dossier in te zien. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij hiervoor de toestemming van u nodig. U kunt die toestemming op elk moment weer intrekken. Wilt u uw dossier aanvragen? U kunt hiervoor het aanvraagformulier cliëntdossier gebruiken.

Recht op gegevenswissing

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat Apanta in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen. U kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen met een beroep op het recht op vergetelheid. Meer informatie hierover vindt u hier.

Recht op beperking van gegevens, meer informatie vindt u hier

Recht op overdraagbaarheid van gegevens, meer informatie vindt u hier

Recht op bezwaar, meer informatie vindt u hier

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons? Dan kunt u terecht bij:

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ons? Dan kunt u terecht bij: