Nieuw: Apanta-jong

Apanta start met nieuw behandelcentrum voor adolescenten en jongvolwassenen. Op 1 september 2015 start Apanta met Apanta-jong: een hoogwaardig ambulant diagnostiek- en behandelcentrum dat snel hulp biedt aan jongeren van 16 tot en met 23 jaar met ernstige psychische en psychiatrische problemen.

Waarom een nieuwe behandelcentrum?

Jongeren zijn een kwetsbare groep. Juist in de fase van jongvolwassenheid steken psychische en psychiatrische problemen de kop op. Persoonlijkheidsproblematiek openbaart zich vaak in deze levensfase. Dan is het belangrijk dat adolescentenpsychiatrie adequaat en vooral snel beschikbaar is. Het voorkomt ernstige relationele, sociale en maatschappelijke problemen voor de jongvolwassene.

Snel hulp: Binnen twee weken van start

Hulp moet snel beschikbaar zijn. Daarom heeft Apanta-jong geen wachtlijst. Wie zich aanmeldt, krijgt binnen twee weken een intakegesprek, daarna start de behandeling meteen.

Wat houdt het nieuwe behandelcentrum in?

Apanta-jong richt zich op diagnostiek en behandeling van adolescenten en jong volwassenen (16 t/m 23) met ernstige psychosociale en psychiatrische problematiek (specialistische GGZ). De meeste klachten in de adolescentiefase hebben betrekking op angst- en stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD) en persoonlijkheidsstoornissen. Het nieuwe diagnostiek- en behandelcentrum voorziet in een persoonsgericht, op de leeftijd toegepast specialistisch ambulant hulpaanbod. De focus ligt op kortdurende ambulante trajecten.

De kracht van Apanta-jong

  • snel en laagdrempelig
  • de juiste zorg op het juiste moment
  • oog voor de mens achter de klacht
  • gericht op autonomie en groei 
  • specialistische hulp dicht in de buurt
  • vroegdiagnostiek voorkomt erger

Innovatieve concepten

Apanta-jong biedt nieuwe behandelconcepten en werkt samen met andere specialistische kenniscentra. Cliënten zijn betrokken bij de invulling van ons aanbod (cliëntenpanel, ervaringsdeskundigen). We werken met efficiënte en doelmatige zorgpaden en de nieuwste (inter)nationale wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling van adolescenten en jongvolwassenen.

Onderdeel van Apanta-ggz

Apanta-jong is onderdeel van Apanta. Apanta biedt persoonsgerichte en hoogwaardige specialistische ambulante behandeling voor cliënten met complexe problematiek.

Doorverwijzen?

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar Apanta-jong? Dat kan eenvoudig via www.zorgdomein.nl. Om snel en laagdrempelig zorg te bieden aan deze  doelgroep ,zien wij alle jongeren  binnen Apanta-direct. Indien nodig zetten we kennis en expertise in vanuit Apanta-ggz. Wilt u meer weten over de aanpak van Apanta-jong? We vertellen u graag over onze werkwijze. Neem direct contact met ons op!

Direct contact opnemen