Vacature - Lid Raad van Toezicht (m/v)

De Raad van Toezicht van Apanta-ggz houdt toezicht op de algemene zaken, de kwaliteit en het beleid van de Raad van Bestuur en staat het bestuur met advies terzijde. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Apanta-ggz, het eigen reglement en dat van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht wordt nu gevormd door drie leden met de portefeuilles Bedrijfsvoering/Financieel, Zorginhoudelijk en Juridisch. Vanwege het aftreden van twee van de leden zijn er vacatures ontstaan.

Profiel

Algemeen:

 • Affiniteit met de zorgfunctie van Apanta-ggz;
 • Goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit, zoals die gesteld worden aan een organisatie als Apanta-ggz;
 • Kennis en ervaring op bestuurlijk niveau binnen een (middel)grote organisatie;
 • Affiniteit en ervaring met de ontwikkeling en positionering van een organisatie t.o.v. andere marktpartijen;
 • Affiniteit met het maatschappelijk ondernemerschap.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Open en kritische houding;
 • Gevoel voor bewegingen in organisatievormen;
 • Strategisch inzicht;
 • Overstijgend vermogen;
 • Vernieuwende, open en flexibele attitude.

Specifiek:
We zoeken:

 • één lid met kennis en affiniteit met bedrijfsvoering en financiële expertise in de GGZ;
 • één lid met ruime ervaring in (maatschappelijk) ondernemerschap en/of het bedrijfsleven.

Investering in tijd

 • De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5-6 keer per jaar met de Raad van Bestuur;
 • De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 2 keer per jaar zonder de Raad van Bestuur;
 • Beschikbaarheid wanneer aanspraak wordt gedaan op specifieke expertise.

Vergoeding

De vergoeding voor deze functie verloopt conform de branchcode.

Geïnteresseerd?

Wilt u solliciteren naar deze vacature, dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV per e-mail op j.vanesch@verwijder-dit.apanta-ggz.nl. U kunt deze mailen t.a.v. mevrouw J.M. Becking en mevrouw A.M. Broekhuijsen.  

Wilt u eerst meer informatie over de vacature, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J.M. Becking, via nummer 06-20978318.

 


 

Over Apanta-ggz

Apanta-ggz is een erkende instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Veldhoven en Eindhoven. Met als motto ‘Zorg met aandacht' biedt Apanta deskundige en betrouwbare hulp. Apanta-ggz is een ondernemende, innovatieve  en informele organisatie met korte lijnen waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden dichtbij het primaire proces zijn belegd.

Apanta bestaat uit Apanta-direct (generalistische basis ggz), Apanta-ggz (gespecialiseerde ggz) en Apanta-academy (opleidingen voor professionals in de ggz).

Apanta-ggz heeft als missie om de geestelijke gezondheid te bevorderen vanuit een persoonsgerichte aanpak. Dit doen we door op een authentieke, respectvolle manier contact te leggen met de unieke persoon achter de klacht, waardoor zorg op maat mogelijk wordt gemaakt. Hiermee willen we naast vermindering van klachten, een proces van autonomie en groei stimuleren en zo een waardevolle bijdrage leveren aan herstel.

De kernwaarden van Apanta-ggz zijn:

 • Persoonsgericht en warm
 • Verbonden en transparant
 • Wendbaar en energiek

In 2019 stonden de 116 professionals en medewerkers garant voor het verlenen van kwalitatief hoogwaardige ggz-zorg aan een verscheidenheid aan cliënten. De totale omzet over 2019 bedroeg € 7,5 miljoen.

Apanta-ggz anticipeert op proactieve wijze op de majeure veranderingen in de externe omgeving. In dit verband zijn te noemen:

 • de steeds toenemende druk om te komen tot verkorting van de behandeltrajecten; doelmatig behandelen;
 • verschuiving van zorg naar de 1e lijn en de ontwikkeling van de GBGGZ;
 • gevolgen van de transitie Jeugdzorg en de druk op de tarieven bij de verschillende gemeenten;
 • de impact en omvang van de doorgevoerde en nog door te voeren vernieuwde opzet van de inkoop jeugd per 2022 en het nieuw in te voeren zorgprestatiemodel binnen de Zorgverzekeringswet per 2022.

Apanta-ggz stelt zich ten doel de kwaliteit en de efficiency van de geboden zorg steeds verder te verbeteren.

Apanta-ggz wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het management team bestaat uit een directeur Zorg en een manager bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Apanta-ggz. Apanta houd zich aan de zorgbrede governance code.

Meer informatie is te vinden op de website: www.apanta-ggz.nl.