Teamleider zorg, team 24+

Voor onze locatie: Veldhoven / Eindhoven 
24 - 32 uur per week, bepaalde tijd 

Wat doe je?

Zorg met aandacht, voor zowel onze cliënten als voor onze medewerkers, dat vinden wij belangrijk en daar kun jij als Teamleider een belangrijke bijdrage aan leveren!

Als Teamleider zorg geef je leiding aan één of meerdere teams gericht op het zorgproces, waarbij elk team uit ongeveer 10 tot 15 medewerkers bestaat. Samen met je collega Teamleiders schep jij de voorwaarden voor een optimaal doelmatig behandel-, werk- en leerklimaat. Maar waar ben je dan de hele dag mee bezig? Een aantal taken waar je aan kan denken zijn:

 • Het individueel coachen van medewerkers
 • Zorgen voor het werkrooster, de werkverdeling en de bezetting
 • Initiatieven nemen om de teamvorming zo optimaal mogelijk te laten zijn
 • Het plannen, voorbereiden en voorzitten van het werkoverleg
 • Komen met nieuwe ideeën / initiatieven om onze zorg nog beter te maken, dit stem je af met de directeur zorg
 • Uitvoering geven aan ons HRM beleid (denk aan loopbaanbegeleiding, werving & selectie, verzuimbegeleiding, voeren van jaargesprekken)
 • Adviseren van de directeur zorg (gevraagd en ongevraagd) over waar jij knelpunten maar vooral kansen ziet in het zorgproces
 • Samen met je collega teamleiders opstellen van het jaarplan voor je team en hier uitvoering aan geven
 • Beheren van de budgetten (personeels-, investerings- en exploitatiebudget) en bewaken van verschillende KPI’s zoals instroom, productiviteit, verzuim, klachten, e.d.

Naast dit alles is het mogelijk om voor een deel van je uren als behandelaar ingezet te worden zodat je optimaal feeling blijft houden met de zorg die wij bieden.  

Wat vragen we van je

Als Teamleider werk je persoonsgericht en geef je richting en sturing aan het team waarbij je medewerkers stimuleert door coaching en feedback. Je bent bescheiden, ziet er op toe dat er van fouten wordt geleerd, komt op voor je team en neemt verantwoordelijkheid.

Medewerkers worden gestimuleerd, gemotiveerd en uitgenodigd om mee te denken, initiatieven te nemen en eigenaarschap te tonen. Dit alles doe je met een positieve houding en een gezonde dosis humor.

Apanta-ggz is een dynamische organisatie welke zich steeds weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden binnen het werkveld. Als Teamleider zorg kan je niet anders dan hierin mee te gaan. Snel schakelen, een hoge mate van flexibiliteit en goed kunnen plannen en organiseren zijn jou op het lijf geschreven. Verder voel jij je prettig in een kleinschalige organisatie welke professioneel, maar in ontwikkeling is. Daarnaast ben je:  

 • In het bezit van een relevante HBO diploma zorg en welzijn, bij voorkeur richting GGZ
 • In het bezit van een diploma middle management of kennis van en aantoonbare ervaring met managementtechnieken in de GGZ
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als leidinggevende
 • Organisatiesensitief
 • Resultaatgericht en weet om te gaan met weerstanden
 • Bekend met groepsdynamiek en teamontwikkeling
 • Analytisch vermogen en cijfermatig inzicht
 • Affiniteit met zowel de inhoud van ons werk als de bedrijfsmatige kant

Het team

Momenteel hebben we vijf Teamleiders zorg welke ieder leiding geven aan een eigen team. Waar dat past, trekken jullie gezamenlijk op. Dit geldt bijvoorbeeld bij team overstijgende projecten, ontwikkelingen en beleid. Als Teamleider zorg geef je leiding aan een of meerdere teams binnen de volwassenzorg (24+) bestaande uit: GBGGZ, SGZZ, Eetstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen.

Binnen het GBGGZ team worden cliënten met lichte tot matige psychische klachten behandeld. Binnen het team wordt gestreefd naar snelle, kortdurende en cliëntgerichte behandeling waarbij de wensen  en doelen van de cliënt centraal staan.

Binnen het SGGZ Volwassenen (24+) team wordt hoogwaardige specialistische GGZ zorg geboden op het gebied van complexe angst- en stemmingsstoornissen (met comorbiditeit), eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, autisme spectrum stoornissen en ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. De teams zijn multidisciplinair en bestaan uit psychiaters, psychotherapeuten, (GZ-)psychologen, systeemtherapeuten. Er wordt intensief met elkaar samengewerkt rondom een cliënt waardoor teamgevoel en goede samenwerkingsvaardigheden van groot belang zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Apanta biedt een fijne werkplek met enthousiaste, ambitieuze collega’s. Zorg met aandacht en verbinding vinden wij belangrijk. In dat kader organiseren wij jaarlijks allerlei activiteiten in informele setting en wordt er ook per team veel aandacht besteed aan een goede, open sfeer. Er is veel ruimte voor je ontwikkeling.

Inschaling gebeurt conform de cao GGZ en is afhankelijk van kennis en werkervaring. Een overzicht van al onze arbeidsvoorwaarden, kun je vinden in onze Infografic Arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast geworden?

Ben je geïnteresseerd om onze nieuwe collega te worden? Stuur dan voor 20 november 2020 je motivatiebrief en CV naar Rebekka Veraa, HR Adviseur, sollicitatie@verwijder-dit.apanta-ggz.nl ovv vacaturenummer 202027 Teamleider Zorg. 

Wil je eerst meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Hanneke Groenen, Directeur zorg, 040-254 5759.

Om een indruk te krijgen van het werken bij Apanta, raden we je aan om onze whitepaper 'Werken bij Apanta' te lezen. Voor meer algemene informatie over Apanta-ggz, kun je terecht op onze website

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid.
Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De eerste gesprekken staan gepland op dinsdag 1 december en vrijdag 4 december tussen 09:00-12:00 uur.

Voor het tweede gesprek vragen wij om jezelf voor te stellen aan de collega Teamleiders, via een Teams sessie op dinsdagavond 8 december tussen 19:30-21:00 uur. Nadere informatie volgt wanneer je hiervoor uitgenodigd wordt.