Wachttijden

U heeft zich aangemeld bij Apanta. Daar zijn we blij om. De eerste stap op weg naar hulp is vaak het moeilijkst. We doen er alles aan om u zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Tot onze grote spijt ontkomen we er niet aan om te moeten werken met wachtlijsten. De wachttijd is o.a. afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw leeftijd en het type klachten waarmee u zich aanmeldt.

Kijkt u in onderstaand overzicht hoe de wachttijd voor u uitpakt.

Wachttijden verschillen in de SGGZ per zorgverzekeraar of gemeente

Uw zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Heeft u een verzekering binnen de koepelorganisatie CZ, Menzis, Zilveren Kruis of VGZ, dan moeten wij helaas momenteel een lange wachttijd hanteren voor de SGGZ, vanaf 18 jaar. Bent u verzekerd bij DSW of valt uw verzekering onder Multizorg, dan kunt u altijd snel terecht.

Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijkt u hier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer u twijfelt onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt. Wij helpen u graag verder.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar hebben wij een beschikking nodig voordat we kunnen starten met het behandeltraject. Hierbij zijn we helaas afhankelijk van de snelheid waarmee uw gemeente de beschikking afgeeft. In sommige gemeentes gaat dat gelukkig snel, bij andere gemeentes kan dat 2 maanden duren. Apanta heeft helaas geen invloed op dit proces. 

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is de toestroom van aanmeldingen voor jeugzorg en jeugd-ggz de laatste maanden enorm toegenomen. Ook wij hebben dit gemerkt, waardoor er op dit moment sprake is van een schrikbarend toenemende wachtlijst. We doen er alles aan om deze zo kort mogelijk te houden en proberen u en uw zoon/dochter zo snel mogelijk uit te nodigen voor een intakegesprek.Op dit moment is de wachttijd helaas opgelopen tot 5 maanden vanaf de datum van aanmelding tot intake en start behandeling. Dat is langer dan ingeschat ten tijde van uw aanmelding. We doen ons uiterste best om betrouwbare wachttijden te communiceren, maar helaas is dit door onvoorziene omstandigheden en een enorme toestroom in de aanmeldingen, niet altijd mogelijk. We doen ons uiterste best om nieuwe, goed opgeleide, hulpverleners aan ons team toe te voegen. We kiezen voor kwaliteit en helaas kost het tijd om goede mensen te werven.

U kunt zich, indien nodig, gedurende de wachttijd wenden tot de gemeentelijk ondersteuner (bijv. WIJ-generalist in Eindhoven of lokale ondersteuners in Veldhoven). Mogelijk kunnen zij met u meedenken hoe de wachttijd te overbruggen is.

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor u te lang is, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met u eerst naar uw situatie en uw wensen. Hoe lang kunt u nog wachten? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met u de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contactgegevens wachttijdbemiddeling (overzicht koepels

  • CZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van CZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar CZ op nummer 013 - 5949110.
  • VGZ: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van VGZ kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar VGZ op nummer 088 - 1311611.
  • Menzis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Menzis kunt u het aanvraagformulier op de website invullen of bellen naar Menzis op nummer 088 - 2224242.
  • Zilveren Kruis: Voor wachtlijstbemiddeling van de zorgverzekeraars die vallen onder de koepel van Zilveren Kruis kunt u bellen naar nummer 030 - 6937000.

Wachttijden (indicatie)

Datum actualisatie: 22 november 2017

Cliënten jonger dan 16 jaar (Kind&Jeugd)

Aanmeldingswachttijd: 12 weken Behandelingswachttijd: geen

Cliënten 16 t/m 23 jaar (Apanta-jong)

16 & 17-jarigen A: 4 weken B: 2 weken
18 t/m 23 jaar A: 16 weken B: 2 weken

Zorgstraten via de huisarts (18+)

POZOB & DOH A: 2 weken B: geen
POZOB & DOH: EMDR & PRT A: 6 weken B: geen

Cliënten vanaf 18 jaar, GBGGZ (Apanta-direct)

Aanmeldingswachttijd: 4 weken Behandelingswachttijd: 2 weken

Cliënten vanaf 24 jaar, SGGZ

Zorgverzekeraars die vallen onder Zilveren Kruis, DSW, Menzis & Multizorg Zorgverzekeraars die vallen onder CZ & VGZ
B: 2 weken B: 4 weken
Eetstoornissen A: 2 weken A: 5 weken
B: 2 weken B: 6 weken
ADHD A: 2 weken A: 36 weken
B: 2 weken B: 10 weken
Autisme A: 2 weken A: 36 weken
B: 2 weken B: 12 weken
Angst- en stemmingsstoornissen A: 2 weken A: 36 weken
B: 2 weken B: 4 weken
Persoonlijkheidsstoornissen A: 2 weken A: 36 weken
B: 2 weken B: 4 weken
Overig A: 2 weken A: 36 weken

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De aanmeldingswachttijd (A) is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt bij Apanta en het moment waarop het eerste gesprek plaatsvindt. 

De behandelingswachttijd (B) is het aantal weken tussen het eerste intakegesprek en de start van de behandeling. N.B.: Bij onze afdeling Kind en Jeugd betekent dit in veel gevallen dat er al een diagnostiektraject tussen intake en start heeft gezeten om tot een gedegen behandelvoorstel te komen.