Onze organisatie: bestuur en toezicht

Apanta-ggz en Apanta-direct volgen de zogenaamde Zorgbrede Governance-code (zie ook www.ggznederland.nl). Apanta kent de volgende overlegvormen:

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn financieel en werkinhoudelijk niet verbonden aan Apanta. Voor hun inzet ontvangen zij een bezoldiging, conform de Governance-code en de vastgestelde richtlijnen. De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden:

  • Dhr. Dr. J.L. Klompenhouwer (voorzitter)
  • Dhr. Drs. M.J. Hendriks Ra RC
  • Mevr. Drs. I.E.H. Stöver – van Herk
  • Dhr. Mr. H.J. Rosens

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur gevormd door Sandra Hijnen. Samen met Ron van Nostrum en Hanneke Groenen vormt zij het directieteam. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt adviezen uit. De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten. Lees meer over de cliëntenraad.

Ondernemingsraad

In 2010 is de Ondernemingsraad van Apanta opgericht. Deze bestaat uit vier leden. De taken en bevoegdheden zijn vastgesteld conform de CAO GGZ.