Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Door het beleid van Apanta op de voet te volgen en advies te geven. De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten.

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

De cliëntenraad komt op voor algemene cliëntenbelangen. Zij houdt zich bijvoorbeeld bezig met de behandelmogelijkheden bij Apanta  of verdiept zich in hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.
Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kun je er je verhaal, ervaring of klacht kwijt. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen. De cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp dat cliënten raakt, kan op de agenda komen.

Hoe kun je de cliëntenraad helpen?

De cliëntenraad kan je helpen, maar je kunt de cliëntenraad ook van dienst zijn. De cliëntenraad stelt je mening op prijs. We horen graag wat je ideeën en ervaringen zijn. Wat gaat goed en wat kan beter? We horen het graag van jou.

Contact met de cliëntenraad

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweeg je lid te worden? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad: i.hansen@apanta-ggz.nl. Een brief sturen kan natuurlijk ook:

Apanta
t.a.v. cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven