De cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad van Apanta is op zoek naar jou!
Apanta vindt het belangrijk dat cliënten een stem hebben in de koers die Apanta als zorginstelling vaart. De cliëntenraad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen en deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Dit doen zij door het beleid van Apanta op de voet te volgen en gevraagd en ongevraagd advies te geven volgens de medezeggenschapswet. Vraagstukken die bijvoorbeeld besproken worden zijn de wachtlijstproblematiek en nieuwe ontwikkelingen binnen de ggz.

Wie kan lid van de CR worden?
We zoeken meerdere nieuwe leden voor onze cliëntenraad. Je kunt lid worden als je tot een van de volgende groepen behoort:

 • Oud-cliënt (of in afrondende fase van behandeling bij Apanta).
 • Naaste van een (oud)-cliënt (bijvoorbeeld ouder of partner van).

Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten van de leden van de cliëntenraad dat je:

 • Interesse hebt in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder in de cliëntenzorg van Apanta;
 • Gemotiveerd bent om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Apanta te behartigen;
 • Goed kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat bent om vanuit clientperspectief mee te denken over vraagstukken;
 • Enthousiast, open en kritisch bent;
 • Kunt functioneren in teamverband.

Praktische punten

 • De cliëntenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Dit zijn onderlinge overleggen met de leden van de cliëntenraad, overleggen met de Raad van Bestuur en met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
 • Per keer duurt een bijeenkomst 2 uur en je bent ongeveer 1 tot 2 uur kwijt ter voorbereiding.
 • Per keer krijgen de leden een vergoeding van € 50,00 (indien je tenminste 2 keer per jaar aanwezig bent).
 • Daarnaast zijn er aparte activiteiten die in teken staan van contact met de achterban (bijvoorbeeld aansluiten bij activiteiten die georganiseerd worden voor cliënten tijdens de wachttijd).

Word jij ons nieuwe lid?
Ben je enthousiast en wil je jouw interesse aan ons kenbaar maken? Stuur dan een korte motivatiebrief naar de bestuurssecretaris, Inge Hansen, via email i.hansen@verwijder-dit.apanta-ggz.nl.
Als wij ook enthousiast zijn, volgt er een persoonlijk gesprek met de voorzitter van de cliëntenraad en kun je aansluiten bij een overleg om te ervaren of het daadwerkelijk iets voor je is.
We zien jouw brief graag tegemoet!