Spreekuur SamenVerder!

Online behandelen & toch verbinding houden met je cliënt

De afgelopen maanden zijn behandelaren in de GGz massaal digitaal gaan werken met hun cliënten. Het is mooi om te zien dat de voordelen van online behandeling erkend worden en dat het steeds breder wordt toegepast. Ook binnen het samenwerkingsverband SamenVerder! hebben we met elkaar afgesproken meer online te gaan behandelen en de diverse mogelijkheden beter met elkaar te verbinden. 

Het Online Behandelteam van GGzE (OBT) heeft sinds 2018 ervaring met online behandeling. Deze kennis en ervaring wil GGzE graag delen met de medewerkers van de netwerkpartners van SamenVerder! 

Online spreekuren

Apanta-ggz en GGzE organiseren vanuit de missie van Samen Verder! een aantal wekelijkse, online sessies over online behandelen waar jij als hulpverlener terecht kan met praktische en inhoudelijke vragen.

Hoe zien de spreekuren eruit? 
De sessies worden geleid door een GZ-psycholoog uit het OBT van GGzE en een lid van het Supportteam E-health van GGzE. De spreekuren duren maximaal een uur en vinden plaats via Teams. Er wordt tijd besteed aan een algemeen deel en er is tijd om vragen te beantwoorden. 

De spreekuren hebben een meerledig doel

  • Praktische kennis en ervaring uitwisselen over online behandelen
  • Verbinding tussen de netwerkpartners versterken 
  • Jouw vragen (en/of drempels) wegnemen 

 

Samen Verder! is een samenwerkingsverband van GGzEDSPApanta-ggz, DSP, Novadic-Kentron, Psyzorg en gemeente Veldhoven. De betrokken organisaties ervaarden soortgelijke problemen (o.a. wachttijden en oplopende zorgkosten) en hebben hun krachten gebundeld in Samen Verder!. Het samenwerkingsverband is opgericht om de - in grote mate overlappende - wensen van de netwerkpartners te bundelen en gezamenlijke doelen te behalen. Momenteel lopen er meerder pilots wat betreft E-health, inloopgroepen en een kwaliteitsmonitor. Een onafhankelijke programmamanager houdt toezicht op de onderlinge afstemming, verbinding en voortgang van de activiteiten die binnen en vanuit het samenwerkingsverband plaatsvinden.