Wanneer kan een cliënt (niet) bij ons in behandeling komen?

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer een cliënt zich herkent in een van de exclusie criteria, verzoeken we hen zich voor advies en overleg naar u als verwijzer te wenden. 

Exclusie criteria Apanta

Wanneer kan een cliënt niet bij ons in behandeling?

 • De cliënt heeft last van actieve suïcidaliteit (de wens om niet te leven is zo sterk dat hij/zij het omzet in plannen en acties).
 • De cliënt  heeft een IQ lager dan 80
 • De cliënt heeft op dit moment last van psychose of chronische psychotische verschijnselen
 • De cliënt heeft last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
 • Onze behandeling is niet voldoende: een crisibehandeling, deeltijdopname of opname is wat de cliënt nodi heeft
 • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen de cliënt 
 • De cliënt is familie van een medewerker van Apanta

Exclusie criteria voor kinderen

Apanta kan kinderen - naast bovenstaande exclusiecriteria - niet in behandeling nemen bij:

 • vechtscheidingen
 • leerstoornissen

Exclusie criteria bij Eetstoornissen

Voor onze afdeling Eetstoornissen, hebben we buiten de exclusiecriteria die Apanta-breed zijn gesteld, nog een aantal andere exclusie criteria:

 • BMI lager dan <17
 • Wanneer een cliënt (door verwijzer of door een andere instelling) geïndiceerd is voor een klinische behandeling of dagbehandeling, is verwijzing naar Apanta niet passend. Wij hebben een laagfrequent behandelaanbod, waarbij cliënten met gemiddeld één behandelcontact per week zichzelf staande moeten kunnen houden en verbetering in klachten moet kunnen worden verwacht. Wij hebben geen momenten van samen eten en bieden geen dagbehandeling. In geval van ernstig ondergewicht, wordt behandeling zo nodig geïntensiveerd naar twee contactmomenten per week.