Basis-ggz via Apanta-direct

Apanta biedt kortdurende en laagdrempelige zorg aan via Apanta-direct.

Voor wie?

Apanta-direct biedt snel en dichtbij psychische hulp aan:

  • Mensen met psychische klachten die baat kunnen hebben bij (geïndiceerde) preventie
  • Mensen met lichte tot matige, niet-complexe problematiek die een grote kans hebben te herstellen van hun problemen en kunnen bouwen op een goed sociaal netwerk
  • Mensen met ernstige maar stabiele problematiek die gemonitord moeten worden maar geen specialistische behandeling nodig hebben
  • Behandelde patiënten die nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie goed kunnen gebruiken

Apanta direct & wachttijden

Voor hulp bij matige psychische problemen is er Apanta-direct, onze praktijk voor generalistische ggz (GBGGZ). Hierin bieden wij kortdurende, klachtgerichte hulp. Voor actuele wachttijden, kunt u kijken op www.apanta-ggz.nl/wachttijden. 

Binnen Apanta-direct kunnen wij behandelen met een kort, middel, intensief of chronisch zorgproduct. Vanaf 2017 hebben we bij VGZ het zogenaamde Umami-product, denk hierbij aan twee keer intensief. De zorg kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/of e-health. 

Apanta-direct biedt deze zorg vanuit haar locaties in Veldhoven en Eindhoven. Tevens zijn we aanwezig bij diverse gezondheidscentra in Veldhoven: De Heikant en Libra

Lees meer over Apanta-direct

Doorverwijzing en overleg

U kunt verwijzen naar apanta-direct voor kortdurende, klachtgerichte behandeling (GBGGZ). Bij complexe en ernstige problemen kunt u specialistische diagnostiek aanvragen. Als het nodig is, kunt u de patiënt verwijzen naar de behandelprogramma’s in de specialistische ggz bij Apanta-ggz (SGGZ). Na specialistische behandeling zullen mensen indien mogelijk zo snel mogelijk terugkeren naar de GBGGZ.

Welke weg ook wordt bewandeld: als huisarts hebt u de regie. En altijd kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur zodat een van onze psychotherapeuten u kan helpen bij het maken van de beste keuze voor een patiënt.

Rol van de huisarts

Uw rol als huisarts is duidelijker verankerd, de overheid wil uw rol als poortwachter intensiveren. Dat betekent dat u bij een patiënt met (een vermoeden van) een psychische ziekte die u niet zelf kunt behandelen, de inschatting maakt of de patiënt het best geholpen kan worden in de basis- of in de gespecialiseerde ggz.
U vermeldt dit in de verwijsbrief (dit hoeft niet met een DSM-code, het mag uiteraard wel). Een expliciete keuze voor de basis- of gespecialiseerde ggz wordt wel gevraagd.