Specialistische ggz via Apanta-ggz

Apanta-ggz is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). Hebt u patiënten met psychische en/of psychiatrische problemen, dan kunt u hen naar Apanta-ggz doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies. 

Apanta-ggz is gespecialiseerd in:

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

Alleen verwijzingen van huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts

In de gespecialiseerde ggz worden alleen nog mensen met hoog risico en/of complexe aandoeningen behandeld, waarvoor zeer specialistische kennis nodig is. Als specialistische ggz-instelling mogen wij alleen verwijzingen accepteren van huisarts, specialist, bedrijfsarts en jeugdarts. 

Wachttijden SGGZ

We vinden het erg vervelend, maar bij aanmelding van uw patient dient rekening gehouden te worden met een wachttijd. In het geval van spoed maken we in overleg met u graag een uitzondering hierop. Wilt u weten wat de actuele wachttijden voor diverse zorgvragen zijn? Wij verwijzen u graag naar www.apanta-ggz.nl/wachttijden voor uitgebreide informatie en uitleg.