Specialistische ggz via Apanta-ggz

Apanta-ggz is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ). Hebt u patiënten met psychische en/of psychiatrische problemen, dan kunt u hen naar Apanta-ggz doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, behandeling of advies. 

Apanta-ggz is gespecialiseerd in:

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

Alleen verwijzingen van huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts

In de gespecialiseerde ggz worden alleen nog mensen met hoog risico en/of complexe aandoeningen behandeld, waarvoor zeer specialistische kennis nodig is. Als specialistische ggz-instelling mogen wij alleen verwijzingen accepteren van huisarts, specialist, bedrijfsarts en jeugdarts.