Diagnostiek en behandelplan

Psychodiagnostiek is binnen de Apanta-ggz een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ieder contact begint met een gedegen onderzoek: wat is er precies aan de hand? Daarbij is niet alleen de klacht leidend, maar ook hoe deze is ontstaan en welke invloed deze heeft op het leven van de cliënt.

Van psychologisch testonderzoek naar behandelplan

Vaak maken we in de intakefase gebruik van psychologisch testonderzoek: verschillende vragenlijsten die de achtergrond van uw klacht en uw persoonlijkheid in kaart brengen. Zo kunnen we uw klachten plaatsen in het totaalbeeld: van uw leven en uw persoonlijkheid. Als het onderzoek achter de rug is, stellen we samen met u een behandelplan op. Zo weet u waar u aan toe bent. Het is voor ons van wezenlijk belang dat u als cliënt inspraak heeft.