Cognitieve Gedragstherapie bij Autisme

"Leren uw klachten te verminderen en vaardigheden te vergroten"

U hebt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gekregen. Ondanks dat u eerder een psycho-educatiecursus hebt gevolgd, blijft u in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen of hebt u last van angst, somberheid of andere psychische klachten. Met de cursus cognitieve gedragstherapie leert u strategieën waardoor u uw klachten kunt verminderen en uw vaardigheden kunt vergroten.

Hoe werkt het?

In de cursus wordt aan de hand van een werkboek aandacht besteed aan vijf elementen – het G-schema. Hierin worden de wisselwerking tussen een gebeurtenis en de daarbij behorende gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen besproken.

Wat is het effect?

Het is belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen van autisme zijn voor uw dagelijks leven, zodat u uw competenties kunt vergroten waarmee u beter met (de gevolgen van) de stoornis om kunt gaan. In de groep leert u vaardigheden om uw mindere kanten te compenseren en de kwaliteiten die u heeft verder te verbeteren. Daarnaast leert u relativeren, afstand nemen van problemen en hoe u beter om kunt gaan met emoties en stress.

Iets voor u?

Deze cursus is geschikt voor (jong)volwassenen die de diagnose ASS hebben gekregen en een normale intelligentie hebben. Een vereiste is dat u de psycho-educatiecursus ‘Ik en Autisme’ of een soortgelijke cursus hebt gevolgd.

Praktisch

  • 13 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur
  • 1 terugkombijeenkomst, ongeveer 5 weken na de laatste groepsbijeenkomst 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Apanta-ggz via www.apanta-ggz.nl. Vervolgens hebt u een intakegesprek met de groepsbehandelaar. Als u deel kunt nemen wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende groepscursus. Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij de behandelaar van uw partner of een van de groepsleiders.