Wanneer kunt u (niet) in behandeling komen?

Apanta heeft een aantal criteria opgesteld om te kaderen welke cliënten wij het beste kunnen helpen. Er zijn andere instellingen in de regio die hierin gespecialiseerd zijn. Wanneer u zich herkent in een van de exclusie criteria, kunt u zich voor advies en overleg wenden tot uw huisarts. 

Exclusie criteria Apanta

Wanneer kunt u niet in behandeling bij ons?

  • U hebt last van actieve suïcidaliteit (uw wens om niet te leven is zo sterk dat u het omzet in plannen en acties). We adviseren u om zich met spoed te melden bij uw huisarts voor passende zorg! U kunt ook dag en nacht bellen met de crisislijn: 0900-0113.
  • U hebt een IQ lager dan 80
  • U hebt op dit moment last van psychose of u hebt chronische psychotische verschijnselen
  • U hebt last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft
  • Onze behandeling is niet voldoende voor u: een crisibehandeling, deeltijdopname of opname is wat u nodig hebt
  • Er loopt op dit moment een strafrechtelijke procedure tegen u
  • U bent familie van een medewerker van Apanta

Exclusie criteria bij Eetstoornissen

Voor onze afdeling Eetstoornissen, hebben we buiten de exclusiecriteria die Apanta-breed zijn gesteld, nog een aantal andere exclusie criteria:

  • BMI lager dan <17
  • Wanneer een cliënt (door verwijzer of door een andere instelling) geïndiceerd is voor een klinische behandeling of dagbehandeling, is verwijzing naar Apanta niet passend. Wij hebben een laagfrequent behandelaanbod, waarbij cliënten met gemiddeld één behandelcontact per week zichzelf staande moeten kunnen houden en verbetering in klachten moet kunnen worden verwacht. Wij hebben geen momenten van samen eten en bieden geen dagbehandeling. In geval van ernstig ondergewicht, wordt behandeling zo nodig geïntensiveerd naar twee contactmomenten per week.