Waar hebt u last van?

Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang  ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kunt u snel weer grip krijgen op uw eigen leven. Wij hebben oog voor u als mens en kijken verder dan uw klachten. Hoe bent u beland in deze situatie? En hoe komt u er weer uit? We zijn optimistisch en hebben vertrouwen in uw mogelijkheden.

Wanneer u zich aanmeldt bij Apanta, bepaalt een van onze hoofdbehandelaren of uw behandeling plaats kan vinden bij Apanta-direct (milde klachten, kortdurend) of bij Apanta-ggz (vaak complexer en langer durend).