Oudergroep ADHD

Een kind opvoeden met ADHD is als ouder een hele uitdaging. Vaak stuit je in de dagelijkse gang van zaken op specifieke vragen en problemen. Het gedrag van een kind kan het hele gezin beïnvloeden. De Oudergroep ADHD geeft je de vaardigheden waarmee je kunt inspelen op de speciale behoeften van je kind.

Voor wie?

De oudergroep ADHD is geschikt voor ouders van kinderen met de diagnose ADHD. De training is niet geschikt voor ouders van zeer agressieve kinderen of kinderen met een IQ lager dan 80. Ook bij een hevige verstoring van het gezinsleven is deelname aan de training niet wenselijk.

Wat ga je doen?

Door oefeningen, thuisopdrachten en uitleg over gedragstherapeutische principes krijg je inzicht in het gedrag en de ontwikkeling van je kind. Daarnaast krijg je ook een eigen stijl van opvoeden een positieve impuls. Het delen van ervaringen en het vinden van herkenning staat centraal bij de groepsbijeenkomsten.

Wat is het effect?

In de training leer je meer over de achtergrond van het gedrag van je kind en waarom je kind zich zo gedraagt. Je beheerst na de training de vaardigheden die belangrijk zijn bij de opvoeding van een kind met ADHD. Daardoor kun ke beter omgaan met je kind. Na afloop van de groepstraining is er een individueel evaluatiegesprek.

Praktisch

  • 6 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur
  • groepen van 6 tot 8 ouderparen
  • beide ouders dienen bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn
  • bijeenkomsten gepland in de avonduren
  • de oudergroep wordt geleid door twee groepstherapeuten

Aanmelden

Je kunt hier aanmelden voor de groep, of contact opnemen met het secretariaat van Apanta. Voor de aanmelding heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Voordat de training begint, hebben jij en je kind een intakegesprek met de hoofdbehandelaar. Diagnostisch onderzoek kan nodig zijn om een volledig beeld te krijgen van de problematiek

Na dit onderzoek volgt een adviesgesprek met ouders (en eventueel met het kind) over het mogelijke behandel- of begeleidingstraject. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst.