ADHD, wat betekent dat?

ADHD en ADD zijn zogenaamde aandachtstekortstoornissen. Daardoor kan het zijn dat je warrig overkomt of juist overpunctueel om controle te houden. Ook impulsiviteit, hyperactiviteit en verschillende andere kenmerken horen er (vaak) bij.

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Dit betekent dat er sprake is van een stoornis met aandachttekort en hyperactiviteit. Het komt voor bij kinderen en pubers, maar kan ook voorkomen bij volwassenen. Erfelijke factoren verklaren voor ongeveer 80 procent waarom iemand wel of geen ADHD heeft. Sommige mensen zeggen: “het is zo druk in mijn hoofd”, maar er zijn ook hele andere klachten. Geen twee mensen met ADHD of ADD zijn precies hetzelfde.

Waar komen de ADHD-klachten vandaan?

ADHD ontstaat voor het zevende levensjaar. Biologische factoren spelen een rol, zoals erfelijkheid en/of hersenbeschadiging. De hersenen van mensen met ADHD verwerken informatie uit de buitenwereld anders dan de hersenen van mensen zonder ADHD. Sociale factoren kunnen de ADHD tot uiting brengen of verergeren. Denk hierbij aan spanningen thuis, worden gepest, etc. Daarnaast kunnen persoonlijkheid en temperament de klachten versterken. Sommige mensen zijn immers dromeriger, drukker of opvliegender dan anderen. Pas wanneer constant meerdere klachten aanwezig zijn, kan er sprake zijn van ADHD. De diagnose wordt gesteld door een psycholoog of psychiater.

Wat kun je zelf doen?

In het dagelijkse leven omgaan met ADHD is niet altijd eenvoudig.  Een gezond en regelmatig leefritme aanhouden kan bijvoorbeeld erg lastig zijn. En door concentratieproblemen is het nauwelijks mogelijk een manier van leven te ontwikkelen waarmee je vergeetachtigheid het hoofd kunt bieden. Wanneer de stoornis normaal en fijn leven echt in de weg staat, is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts. Die zal je dan voor een behandeling doorverwijzen naar een psycholoog, bijvoorbeeld van Apanta.