Autisme, wat is dat precies?

Vindt u het moeilijk om contact te maken, hebt u moeite met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen, Hebt u veel structuur en regelmaat nodig? Dan is er mogelijk sprake van autisme. Wat betekent dat?

Anders verwerken van informatie

U bent  nauwkeurig  en kunt in sommige opzichten heel scherp waarnemen. Daarbij kunt u helemaal opgaan in details. Informatie als één geheel zien vindt u echter lastig. Daarom is het moeilijk overzicht te houden in de wereld om u heen. Het liefst weet u precies wat er van u verwacht wordt. U moet dat ook echt wé ten, omdat u het niet kunt aanvoelen.

Sociale situaties zijn lastig

Vaak benadert u situaties rationeel. Dat maakt dat u zich ongemakkelijk voelt in het contact met anderen. U neemt hun woorden letterlijk en mist non-verbale signalen. Gezellig kletsen gaat u niet goed af omdat u liever een serieus gesprek voert. Mogelijk bent u geïnteresseerd in maar één of een paar onderwerpen en kunt u hier eindeloos over praten.. U voelt zich niet prettig in sociale situaties waarbij niet duidelijk is  wat uw 'rol' moet zijn. Wat een ander van u verwacht, kunt u moeilijk inschatten. 

Autisme op het werk

Waarschijnlijk houdt u zich in het werk het liefst bezig met overzichtelijke taken. Als niet heel duidelijk is wat er gedaan moet worden, loopt u vast in het uitvoeren. Ook het werken in teams kan moeilijk voor u zijn – u doet het  liever in uw eentje.

Zo zijn er nog veel meer signalen die kenmerkend zijn voor een autismespectrumstoornis. Herkenbaar? Omdat autisme veel aanpassing vraagt aan een niet-autistische wereld,  kunnen extra psychische problemen ontstaan, waaronder dwangmatig gedrag of een depressie. Mensen met autisme hebben ook vaker last van angsten en woedeaanvallen. De diagnose autisme moet  gesteld worden door een psycholoog of psychiater.

Waar komen de klachten vandaan?

Autisme is bij de geboorte al aanwezig en wordt tot 90% erfelijk bepaald. Soms wordt de aandoening al vastgesteld op twee- of driejarige leeftijd. Het kan echter ook pas duidelijk worden op de basisschool of nog later.

Hoe kan Apanta helpen?

Autisme is niet te genezen, maar we kunnen u wel helpen beter met uw aandoening om te gaan. Ook op volwassen leeftijd is het belangrijk dat u weet wat autisme inhoudt. Lotgenotencontact kan hierbij helpen, net als goede informatie over therapieën en medicijnen.  Apanta is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en wij hebben dus veel kennis en ervaring in huis.  Specifiek voor autisme hebben we de volgende groepen

Bekijk het behandelaanbod