Behandeling door het team eetstoornissen

Na uw aanmelding onderzoeken we goed wat er precies met u aan de hand is en welk behandelaanbod het beste bij u past. In overleg met u stelt uw behandelaar een plan van aanpak op dat precies aansluit bij uw persoon en u helpt weer de regie te krijgen over uw leven en uw eetgedrag.

Zorgprogramma op maat

Omdat iedere cliënt verschillend is, stellen we een zorgprogramma op maat samen, op basis van uw persoonlijke eigenschappen, doelstellingen en zorgvraag. Daarbij gaan we uit van uw kracht en mogelijkheden. We doen dit in overleg met u. Zo hebt u goed inzicht in hoe het programma is opgebouwd en wat de doelen zijn waar u naar toe werkt.

Modulaire opbouw

Het zorgprogramma eetstoornissen is modulair opgebouwd. Het bestaat uit een combinatie van verschillende soorten therapieën. Samen met u bepalen we welke modulen het meest geschikt zijn in uw situatie. We combineren daarbij onze deskundigheid met uw persoonlijke eigenschappen en klachten. Tijdens het traject organiseren we momenten waarop u feedback kunt geven.

Zo bekijken we of de weg die we ingeslagen zijn, nog de juiste is. Het uiteindelijke doel is dat de verandering echt is en blijft, ook op de langere termijn. Een behandeling is immers pas geslaagd wanneer u in staat bent nieuw eetgedrag vol te houden, ook als u niet meer deelneemt aan ons zorgprogramma.

De opbouw van het zorgprogramma

De behandeling binnen het zorgprogramma eetstoornissen is meestal in groepsverband. De behandeling binnen het zorgprogramma eetstoornissen vindt meestal, en bij voorkeur, plaats in groepsverband. Binnen het behandeltraject wordt gewerkt met diverse modules. Na de intakefase start u in de module 'motivatie en educatie', waarna modules uit de tweede fase kunnen volgen. 

Module in de eerste fase:

Modulen in de tweede fase zijn:

Betrekken van het systeem in de behandeling 

Apanta betrekt bij de behandeling zo veel mogelijk uw ‘systeem’ oftewel uw naaste omgeving. Dit kunnen ouders, partners, kinderen en/of andere verwanten zijn. Dit doen we om te onderzoeken waardoor de klachten kunnen zijn ontstaan of mogelijk door in stand gehouden worden. Daarnaast is het behandelen van de eetproblematiek in samenspraak met de omgeving vaak makkelijker dan wanneer u hierover niets deelt met uw omgeving. We streven bij de behandeling van eetstoornissen uiteraard altijd naar verbetering van uw lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen.