Module Emotieregulatie

Veertig procent van de mensen die te zwaar zijn, heeft last van emotioneel eetgedrag. Dat wil zeggen dat ze te veel en ongezond eten als troost. Als u een emotionele eter bent, gaat u eten als u gespannen, verdrietig of boos bent. Of als u moe bent, of eenzaam of verveeld. Emoties horen immers bij het leven en zullen blijven komen. In deze module leert u om op een andere manier met uw emoties om te gaan. 

Doelen

  • U leert om aandacht te hebben voor uw emoties, om deze te herkennen en te uiten.
  • Leven in het hier en nu, uw emoties te ervaren zonder u erdoor te laten meeslepen en de realiteit te accepteren.

Werkwijze

In elke sessie krijgt u nieuwe vaardigheden aangereikt waarmee u in uw eigen omgeving gaat oefenen. U vertelt tijdens de sessie hoe dat gaat. 

Duur

16 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Groepsgrootte: maximaal 12  personen