Module Emotieregulatie

Veertig procent van de mensen die te zwaar zijn, heeft last van emotioneel eetgedrag. Dat wil zeggen dat ze te veel en ongezond eten als troost. Als je een emotionele eter bent, ga je eten als je gespannen, verdrietig of boos bent. Of als je moe, eenzaam of verveeld bent. Emoties horen immers bij het leven en zullen blijven komen. In deze module leer je om op een andere manier met jouw emoties om te gaan. 

Doelen

  • Je leert om aandacht te hebben voor jouw emoties, om deze te herkennen en te uiten.
  • Je leert leven in het hier en nu, jouw emoties te ervaren zonder je erdoor te laten meeslepen en de realiteit te accepteren.

Werkwijze

In elke sessie krijg je nieuwe vaardigheden aangereikt waarmee je in jouw eigen omgeving gaat oefenen. Je vertelt tijdens de sessie hoe dat gaat. 

Duur

16 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Groepsgrootte: maximaal 12  personen