Module Lichaamsbeleving

In deze module staan we stil bij de relatie die je met jouw lichaam hebt en welk beeld jij van jouw lichaam hebt gevormd. Vaak is dit bij mensen met een eetstoornis een negatief, beladen en verstoord beeld. 

Inhoud module

De module is opgedeeld in drie sub- fases. Vaak is men zo gewend om bij het lichaam weg te blijven dat de module start met het weer in contact komen met lichamelijke signalen, sensaties en behoeften. In huiswerkopdrachten en ontspannings- en/ of bewegingsdagboeken ga je ontdekken hoe je hierbij voor jezelf kunt zorgen. Hierop volgt een fase die zich richt op de bewustwording in hoeverre je realistisch of onrealistisch naar je lichaam kijkt. Gedachten (of denkpatronen en overtuigingen) worden hierbij uitgedaagd en bekeken. De derde fase richt zich op waarderen en met meer zachtheid naar jezelf leren kijken.

Doelen

Aan het eind van de module heb je meer zicht op wat er vanbinnen in je omgaat en hoe je hiervoor zorg kunt dragen. Je bent bewuster van in hoeverre je realistisch naar jezelf kijkt en wat eigen denkpatronen zijn. Hierbij heb je geleerd vanuit meer waardering en met een andere focus naar jezelf te kijken waardoor jouw beleving neutraler, realistischer of zelfs positiever is geworden.

Werkwijze

De module wordt gegeven door een Psychomotorisch therapeut. Psychomotorische therapie is een therapievorm die lichaamsgericht en ervaringsgericht werkt. Voordat de groep start vindt er een individuele intake plaats waarin verdere uitleg wordt gegeven, kennis wordt gemaakt en je samen met de therapeut specifieke doelen opstelt. 

De sessies starten met een aandachtoefening uit de mindfulness, gevolgd door een deelronde en de dagboek of huiswerkbespreking. Aansluitend volgen een of meerdere oefeningen, afgewisseld met observatie en uitwisseling.   

Duur

Wekelijkse groepssessies van 1,5 uur, gedurende een periode van 3 maanden. Na 3 maanden evalueren we de voortgang. In overleg met jou beslissen we hoe we verder gaan.