Module Psychotherapie

In deze module krijg je inzicht in de achtergrond en betekenis van de problematiek die ten grondslag ligt aan jouw eetstoornis. Je zoekt naar oplossingen om deze problematiek hanteerbaar te maken en werkt aan het vergroten van jouw zelfvertrouwen.

Werkwijze

  • Met (cognitieve) gedragstherapie krijg je inzicht in onderliggende gedachten en gevoelens die de eetstoornis in stand houden. Je leert deze bij te stellen om aan gedragsverandering te werken.
  • Met dialectische gedragstherapie werk je aan het herstellen van het contact met jouw gevoelsleven. Je leert je emoties op een adequate manier te regelen.
  • Met oplossingsgerichte therapie kijk je naar jouw gewenste toekomst. Je onderzoekt welke oplossingen helpen om deze toekomst te bereiken.

Duur

Wekelijkse groepssessies van 1,5 uur, gedurende een periode van vier maanden. Na drie maanden evalueren we de voortgang en bekijken we in overleg met jou hoe we de behandeling het beste kunnen vervolgen.