Module Psychotherapie

In deze module krijgt u inzicht in de achtergrond en betekenis van de problematiek die ten grondslag ligt aan uw eetstoornis. U zoekt naar oplossingen om deze problematiek hanteerbaar te maken en werkt aan het vergroten van uw zelfvertrouwen.

Werkwijze

  • Met (cognitieve) gedragstherapie krijgt u inzicht in onderliggende gedachten en gevoelens die de eetstoornis in stand houden. U leert deze bij te stellen om aan gedragsverandering te werken.
  • Met dialectische gedragstherapie werkt u aan het herstellen van het contact met uw gevoelsleven. U leert uw emoties op een adequate manier te regelen.
  • Met oplossingsgerichte therapie kijkt u naar uw gewenste toekomst. U onderzoekt welke oplossingen helpen om deze toekomst te bereiken.

Duur

Wekelijkse groepssessies van 1,5 uur, gedurende een periode van vier maanden. Na drie maanden evalueren we de voortgang en bekijken we in overleg met u hoe we de behandeling het beste kunnen vervolgen.