VERS-training: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

De VERS-training is een vaardigheidstraining ontworpen voor mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis, hier kortweg BPS genoemd.

In de training wordt in plaats van BPS over emotieregulatieproblematiek gesproken, omdat dit goed beschrijft waar men mee worstelt, namelijk het reguleren van emoties:

  • de gevoeligheid voor emoties is hoog
  • er zijn sterke emotionele reacties op stresssituaties
  • er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau van opwinding

Ook als u geen BPS hebt, kunt u in principe aan de cursus deelnemen, als u uw emoties slecht kunt reguleren.

Hoe werkt het?

In de training leert u omgaan met uw emoties. Voorlichting en cognitief gedragstherapeutische technieken (waarbij gedrag centraal staat) spelen daarbij een belangrijke rol. Familie, vrienden en hulpverleners worden nauw bij de training betrokken in de vorm van een steungroep. Hierdoor leren u en uw omgeving een gemeenschappelijke taal om over problemen te praten.

Wat is het effect?

In de training leert u uw gevoelens en gedrag beschrijven. U herkent na de training gedachten die een negatieve invloed hebben op uw gedrag en weet wat u daaraan kunt doen. U brengt meer evenwicht in uw leven en kunt beter omgaan met uw kwetsbaarheid. U weet crisissituaties aan te pakken. U beheerst verschillende ontspanningstechnieken en activiteiten die u rustiger maken. Tenslotte leren we u omgaan met eventueel nodige medicatie.

Praktisch

Er zijn 20 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. We werken in groepen van 10-14 personen.