Een gezonde band met uw kind: Infant Mental Health Therapy

Een kindje hebben is een groot geluk, maar het betekent een ook een enorme verandering in uw leven. Het lijkt soms of de band tussen ouders en kinderen vanzelfsprekend goed is en probleemloos, maar dat is niet altijd het geval.

Hechting van het kind bevorderen

IMH bevordert de ontwikkeling van een gezonde relatie tussen de ouders en hun kind tot 3 jaar. In de behandeling werken we hard aan verbetering van de band tussen ouder en kind. Dat is belangrijk om de ontwikkeling en de hechting van het opgroeiende kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw hulpvraag staat daarbij centraal. We gaan dus volledig uit van waarmee we u kunnen helpen.

Snelle veranderingen bijbenen

Een goede band tussen u en uw jonge kind is heel belangrijk. Deze is namelijk van invloed op het latere gedrag en de ontwikkeling van uw kindje. En juist in de eerste jaren gaan de veranderingen zo snel dat het belangrijk is om daar op tijd bij te zijn. Als kinderen zich eenmaal aangepast hebben aan een ongunstige omgeving, kunnen de gevolgen niet eenvoudig weer ongedaan gemaakt worden door alleen maar de omgeving te veranderen.

Wachttijden

Voor deze therapie zijn geen wachtlijsten.