Relatieproblemen en gezinsproblemen, wat houdt dat in?

In elke relatie en in elk gezin zijn wel eens spanningen. Maar als u het gevoel hebt dat u steeds weer in dezelfde patronen vast loopt, is het zinvol om te zoeken naar een manier om daar van los te komen.

Relatie- en gezinsproblemen hebben vaak een effect op andere gebieden

Binnen een gezin of relatie kunnen de moeilijkheden zo groot worden dat u er zelf niet meer uit komt. U en uw gezinsleden hebben vaak ruzie en het is erg onrustig thuis. Misschien maakt u zich zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. Relatie- en gezinsproblemen hebben vaak een effect op andere gebieden. Kinderen presteren minder goed op school, ouders hebben problemen op hun werk en relaties met vrienden of familie verslechteren.

Waar komen de klachten vandaan?

Relatie- en gezinsproblemen zijn complex. Vaak hebben spanningen, onbegrip en irritaties zich opgestapeld. Door de jaren heen hebt u samen een patroon opgebouwd waar u ongelukkig van wordt, maar waar u zelf niet meer uitkomt. Wat kan uw relatie of gezin beïnvloeden?

  • Situaties en gebeurtenissen van buitenaf: ziekte, werkeloosheid, moeilijkheden in het leven van de kinderen. Ook wanneer u of uw partner persoonlijke problemen heeft, beïnvloedt dit de relatie. Daarbij is er veel invloed van buitenaf, bijvoorbeeld van familie of vrienden.
  • Een gezinslid dat om welke reden dan ook veel aandacht opeist. Broertjes en zusjes voelen zich dan mogelijk achtergesteld. Gedragsproblemen van een kind of relatieproblemen van ouders hebben effect op het hele gezin.
  • Externe factoren zoals geldzorgen of problemen met wonen, werk, familie of vrienden. Tot slot zijn er nieuw samengestelde gezinnen, waarin mogelijk een van de gezinsleden niet goed kan aarden.
  • Vaak is er meer aan de hand. Mogelijk ontdekt u gaandeweg dat er nog niet eerder gesignaleerde persoonlijke problemen aan de basis liggen van het relatieconflict. In het contact met de ander komen we immers ook onszelf tegen.

Is er sprake van een serieus probleem?

Soms is het moeilijk te beoordelen of er sprake is van een gezonde relatie of normale gezinssituatie, met alle ups en downs die daar bij horen, of dat het gaat om een serieus probleem. Maar als de situatie vastgelopen is en de leden van het gezin daar langere tijd onder lijden, is het beter om niet te wachten met het inschakelen van hulp.

Hoe kan Apanta helpen?

Met steun van Apanta kunt u uw natuurlijke veerkracht terugvinden en werken aan groei in uw contacten en relaties. We richten ons daarbij niet alleen op de problemen, maar ook op uw mogelijkheden. Wat kunt u zelf doen? Kan uw omgeving u steunen? Door professionele begeleiding op maat te bieden, leren we u beter met uw problemen om te gaan en gaan we, met u, op zoek naar oplossingen. Voor ernstige klachten biedt Apanta-ggz gespecialiseerde hulp. Bekijk ons behandelaanbod voor relatie- en gezinsproblemen.