Aanmelden jongeren (16 en 17 jaar)

Aanmelden jongeren (16 en 17 jaar)

Persoonsgegevens
?

Door personele omstandigheden is de wachttijd voor kinderen tot 18 jaar momenteel extreem lang en kunnen wij de inschatting van de wachttijd niet goed maken.
Wij adviseren om je kind bij een andere zorgaanbieder aan te melden. Bijvoorbeeld bij: Oog, Herlaarhof, Youz of GGzE.

?

Wanneer jij diegene bent die in behandeling wilt komen en zelf dit aanmeldformulier invult, kan je hier hetzelfde telefoonnummer invullen als bij de vraag hierboven.

?

Op dit emailadres ontvangt u een bestiging van de aanmelding. 

?

Op dit emailadres ontvangt de cliënt een uitnodiging voor het Wellbee cliëntportaal (EPD): een persoonlijke online omgeving waar alle behandeldocumenten en afspraken zijn in te zien. In verband met de privacy voor de cliënt vanaf 16 jaar, mogen we deze uitnodiging niet zonder toestemming aan de ouders/verzorgers sturen. 

Wanneer jij diegene bent die in behandeling wilt komen en zelf dit aanmeldformulier invult, kan je hier hetzelfde emailadres invullen als bij de vraag hierboven.

Gezinssamenstelling
Problemen en klachten
Hulpverleningsgeschiedenis
Medicatiegebruik
Overige vragen
Door middel van onderstaande vragen zouden wij u willen verzoeken ons te kennen te geven dat u op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken bij de vraag, krijgt u meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Je kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

?

Je kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via https://www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

De cliënt ontvangt op het opgegeven emailadres een uitnodiging voor het Wellbee cliëntportaal (EPD): een persoonlijke online omgeving waar alle behandeldocumenten en afspraken zijn in te zien.

?

Klachtenprocedure

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. Je kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat je klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van je naam en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jouw en jouw hulpverlener de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen.

 

Je vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kun je ook vinden waar je terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.
?

Privacyreglement

Jouw privacy staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met je huisarts vragen wij je eerst om toestemming. Ook geven wij je gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder goedkeuring.

Je vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je ruim van te voren doen, minimaal 24 uur. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Zo kunnen wij iemand anders dit plekje aanbieden en houden we de zorg toegankelijk en de wachttijden beperkt.

Voorkom kosten

Zeg je je afspraak niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt om je een factuur te sturen.
Je ontvangt een factuur van:
€35,- (bij consult tot 30 minuten)
€65,- (bij consult van meer dan 30 minuten, ook bij groepsconsulten)
De factuur ontvang je per e-mail.
Deze kosten worden niet vergoed* door de zorgverzekering.

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact met je afspreken ten tijde van je eigenlijke afspraak. Dit korte consult zul je terugzien op de factuur vanuit je zorgverzekeraar. 

* Er zijn 3 uitzonderingen waardoor we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen ontvang je geen factuur.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.

De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

Wees alert en reageer als uw belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
Provincialeweg 47
5503 HB Veldhoven