Spreekuren Zorgmed bij Apanta

Iedere maand is er een intaker van Zorgmed bij Apanta aanwezig

Zorgmed, een Wmo-aanbieder in de regio, houdt iedere maand een spreekuur bij Apanta. Uw behandelaar kan uw casus (of die van uw kind) voorleggen of een afspraak voor u maken om te overleggen of u in aanmerking zou komen voor Wmo via Zorgmed. 

Wmo bij welke hulpvragen?

Wanneer u thuis hulp nodig heeft, kan u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgmed kan onder andere begeleiding bieden bij:  

  •     uw zelfredzaamheid 
  •     uw sociaal-emotionele ontwikkeling
  •     het plannen en organiseren van activiteiten of werk
  •     het opbouwen van een sociaal netwerk
  •     behoefte van ontlasten van ouder(s) of familieleden

Hoe kunt u gebruikmaken van het spreekuur?

U kunt met uw behandelaar bespreken of Wmo in uw situatie mogelijk lijkt zodat uw behandelaar een afspraak voor u kan plannen. U kunt dan tijdens de spreekuren terecht. Uw behandelaar kan uw casus ook zelf voorleggen aan Zorgmed en dit aan u terugkoppelen. 

Wie is Zorgmed?

Zorgmed is een regionale, betrokken zorgorganisatie die werkzaam is in de regio’s Eindhoven, Helmond en alle omliggende gemeenten. Ze bieden alle vormen van thuiszorg en ondersteunen de cliënt in de eigen leefomgeving op zodanige wijze dat deze persoon zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven kan voeren. Er wordt gewerkt in kleine teams zodat de zorg snel en flexibel ingezet kan worden. 

Meer lezen kan op www.zorgmed.nl

Andere Wmo-aanbieders

Apanta heeft warme banden met Zorgmed en we brengen u graag in contact. Uw behandelaar kan u ook meer vertellen over andere Wmo-aanbieders waar we goede ervaringen mee hebben, zoals ZuidZorg (Meer informatie zie www.zuidzorg.nl).