Spreekuren Zorgmed bij Apanta

Iedere maand is er een intaker van Zorgmed bij Apanta aanwezig

Zorgmed, een Wmo-aanbieder in de regio, houdt iedere maand een spreekuur bij Apanta. Jouw behandelaar kan jouw casus (of die van je kind) voorleggen of een afspraak voor je maken om te overleggen of je in aanmerking zou komen voor Wmo via Zorgmed. 

Wmo bij welke hulpvragen?

Wanneer je thuis hulp nodig hebt, kan je een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgmed kan onder andere begeleiding bieden bij:  

  •     jouw zelfredzaamheid 
  •     jouw sociaal-emotionele ontwikkeling
  •     het plannen en organiseren van activiteiten of werk
  •     het opbouwen van een sociaal netwerk
  •     behoefte van ontlasten van ouder(s) of familieleden

Hoe kun je gebruikmaken van het spreekuur?

Je kunt met de behandelaar bespreken of Wmo in jouw situatie mogelijk lijkt zodat je behandelaar een afspraak voor je kan plannen. Je kunt dan tijdens de spreekuren terecht. De behandelaar kan je casus ook zelf voorleggen aan Zorgmed en dit aan jou terugkoppelen. 

Wie is Zorgmed?

Zorgmed is een regionale, betrokken zorgorganisatie die werkzaam is in de regio’s Eindhoven, Helmond en alle omliggende gemeenten. Ze bieden alle vormen van thuiszorg en ondersteunen de cliënt in de eigen leefomgeving op zodanige wijze dat deze persoon zo lang mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven kan voeren. Er wordt gewerkt in kleine teams zodat de zorg snel en flexibel ingezet kan worden. 

Meer lezen kan op www.zorgmed.nl

Andere Wmo-aanbieders

Apanta heeft warme banden met Zorgmed en we brengen je graag in contact. Jouw behandelaar kan ook meer vertellen over andere Wmo-aanbieders waar we goede ervaringen mee hebben, zoals ZuidZorg (Meer informatie zie www.zuidzorg.nl).