Onze samenwerkingspartners

Apanta wil in het zorglandschap een herkenbare en constructieve samenwerkingspartner zijn. We werken daarom samen met verschillende partners ten behoeve van de behandeling van cliënten. Wij geloven immers dat we samen de allerbeste zorg kunnen leveren. We hebben een uitgebreid netwerk en structurele samenwerkingsafspraken met onderstaande samenwerkingspartners: 

Onze partners in zorg

B-fysic en ART-health
Met de fysiotherapiepraktijken B-fysic en ART-health wordt gekeken naar een gezamenlijke aanpak van patiënten met psychosomatische klachten.
www.b-fysic.nl
www.art-health.nl 

Brabants Eetstoornissen Netwerk
Samenwerking met andere aanbieders van zorg voor cliënten met een eetstoornis in de regio, wordt vorm geven door deelname binnen het BEN.

CIZG
Als deelnemer in het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid levert Apanta een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame en verantwoorde integrale zorg.
CIZG – Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid

Connect
Connect is er voor jongeren in de regio Eindhoven die worstelen met zichzelf en hun omgeving, zodat zij zo min mogelijk uitvallen en zoveel mogelijk kunnen meedraaien thuis en in de samenleving. Dat vraagt om korte lijnen onderling, goed veelvuldig overleg en nauwe samenwerking met gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen, jeugdprofessionals en andere zorgpartners, waarmee jongeren en hun gezinnen in aanraking komen.
Connect is een samenwerking van 7 partners: De Viersprong, ORO, Carsa Opvoeden & Zo, ZorgMed, OOG Psychologen, Omnia Jeugdzorg en Apanta.
Connect: transparant, dichtbij en innovatief (deviersprong.nl)

Diëtiste
Samenwerking op het gebied van eetstoornissen. 
www.dieethulp.coach 

@Ease Eindhoven
Samenwerking vanuit GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven. Het team van @Ease biedt een laagdrempelige inloopmogelijkheid voor 12 tot 25 jarigen in de bibliotheek De witte dame in Eindhoven.
Jongeren kunnen terecht met vragen over onzekerheid, eenzaamheid, onveilige thuissituatie, liefdesverdriet, problemen met schoolkeuze, sombere gevoelens etc. Leeftijdsgenoten (vrijwilligers) voeren een gesprek voeren met de jongere die langskomt. Er is altijd een professional aanwezig bij wie de vrijwilligers ondersteuning kunnen vragen als het nodig is. Er wordt geen dossier gemaakt, jongeren kunnen anoniem langs komen.

GGzE
Samen met GGzE hebben we de VIPP-voucher ontvangen met als doel de implementatie van e-Health te versnellen. Maar ook het openstellen van het cliëntportaal (EPD) is een belangrijk onderdeel van deze samenwerking. 
Daarnaast werken we samen met concollega-instellingen zoals GGzE voor het uitwisselen van opleidelingen voor de opleiding tot GZ-psycholoog en Pyschotherapeuten. 
www.ggze.nl 

Gemeenten en generalisten
Apanta werkt samen met de Wij-teams van Wij-Eindhoven en de generalistenteams van Centrum Jeugd en Gezin. 
www.wijeindhoven.nl  
www.cjgveldhoven.nl  

Gezondheidscentra in de regio 
Apanta is aanwezig in gezondheidscentra Heikant te Veldhoven. 
www.heikant.nl/psychologie/wie-zijn-wij 

Huisartsen in de regio
Samenwerking in verband met doorverwijzingen van cliënten. 

Lionarons
Met concollega-instelling Lionarons uit Limburg onderhouden we inhoudelijke contacten gericht op behandelprogramma’s en bedrijfsvoering. Samen met hen bereiden we ons onder andere voor op het Zorgprestatiemodel (ZPM). We houden elkaar scherp en delen ideeën ter bevordering van onze organisaties ten behoeve van zorg voor cliënten en medewerkers. 
www.lionarons.nl 

lsFVP
Apanta heeft bij de lsFVP een vaste familievertrouwenspersoon waar naasten van cliënten gratis een beroep op kunnen doen. 
www.lsfvp.nl 

Maxima Medisch Centrum
Samenwerking in verband met doorverwijzingen in verband met crisisopvang. Een ander deel van de samenwerking is gericht op (over)belast personeel met een traumatische ervaring. 
www.mmc.nl 

Minddistrict
Samenwerking op het gebied van online behandelen (E-health). 
www.minddistrict.com 

NAE - Nederlandse Academie voor Eetstoornissen 
Als officieel instellingslid van de NAE werkt Apanta-ggz mee de kwaliteit van zorg voor cliënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. 
www.naeweb.nl

POZOB
Zorgstraat vanuit de praktijkondersteuner van de huisarts (POHggz) naar de GBGGZ. 
www.pozob.nl 

SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) 
Als partner van het samenwerkingsverband Autisme maakt Apanta zich samen met 30 andere organisaties uit de regio hard voor een passend antwoord op de behoeften van mensen met een Autismespectrumstoornis. 
www.autismezuidoostbrabant.nl 

Samen Verder! 
Samen Verder! is een samenwerkingsverband van GGzEDSPApanta-ggzDSPNovadic-KentronPsyzorg en gemeente Veldhoven. Het samenwerkingsverband is opgericht om de - in grote mate overlappende - wensen van de netwerkpartners te bundelen en gezamenlijke doelen te behalen (o.a. wachttijden en oplopende zorgkosten). 

StroomZ
Is ruim tientallen jaren actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit vele gezondheidscentra werken apothekers, huisartsen, psychologen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners samen aan de gezondheid en het welzijn van alle wijkbewoners. StroomZ is ontstaan vanuit twee voorlopers namelijk SGE en DOH.
www.stroomz.nl

Verloskundigenprakijk Vivre
Het doel van de samenwerking is om betere en snellere zorg te bieden aan zwangere vrouwen die psychische klachten hebben die verbonden zijn aan de zwangerschap. De verloskundigen van Vivre kunnen Apanta inschakelen voor hulp en begeleiding van zwangere vrouwen en hun partners. Ook kunnen de verloskundigen ons inschakelen voor consultatie. 
www.vivreverloskunde.nl

Zorgmed
Zorgmed ondersteunt cliënten in hun eigen omgeving zodat zij regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Zorgmed houdt een maandelijks inloopochtend op Apanta locaties waar medewerkers en cliënten terecht kunnen met hun vragen. 
www.apanta-ggz.nl/zorgmed
www.zorgmed.nl