Wie zijn wij?

Apanta is een bijzondere ggz-instelling in Veldhoven en Eindhoven. In 1987 zijn wij begonnen vanuit de ambitie het ‘anders’ te willen doen. Anders betekent in dit geval: zorg die er werkelijk toe doet voor de cliënt. Dat doen we voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Voor elke cliënt een passend behandelplan

Steeds meer mensen krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Apanta helpt deze aan te pakken. We zetten ons ervoor in om patiënten de juiste zorg te bieden, op het juiste moment. We werken vanuit een persoonsgerichte aanpak: we hebben oog voor de mens achter de klacht en zijn unieke context. Iedereen krijgt de behandeling die bij hem of haar past. Uit een breed scala van verschillende methodieken en therapieën kiezen we in overleg met de cliënt de best passende aanpak. Daarbij werken we samen met ketenpartners om het beste zorgaanbod in deze regio neer te zetten.

Kort als het kan en lang als het nodig is

Apanta biedt hulp vanuit twee ggz-organisaties:

Apanta-direct
Apanta-direct biedt behandelingen voor mensen met beginnende of matige psychische klachten die actief aan hun klachten willen en kunnen werken. Ook mensen met chronische psychische of psychiatrische klachten kunnen bij Apanta-direct langdurige ondersteuning krijgen. De psychologen van Apanta-direct pakken samen met jou je psychische probleem concreet en praktisch aan. Wij streven naar een kortdurende, persoonlijke behandeling waarbij jouw wensen en doelen centraal staan.

Apanta-ggz
Apanta-ggz biedt hulp bij complexe psychische en psychiatrische problematiek. Apanta-ggz biedt hooggespecialiseerde zorg en is gespecialiseerd in:  

  • Complexe angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornissen
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

Vergoeding van behandelingen

Apanta heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Alle behandelingen bij Apanta worden dus volledig vergoed.

Opleidingen: Apanta-academy

Apanta-academy is het opleidingsinstituut van Apanta. De academy biedt bijscholing aan professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg in het persoonsgerichte, experiëntiële en systemische gedachtegoed. 

Kwaliteit, kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak in een mooie omgeving staan centraal.

Samenwerking met verwijzers

We werken nauw samen met ketenpartners. Zo zorgen we samen voor het beste zorgaanbod in onze regio. We vinden het belangrijk de lijnen kort en open te houden, zodat de zorg maximaal toegankelijk is voor verwijzers én cliënten.