Kosten en vergoedingen

De behandelingen bij Apanta-ggz worden in de meeste gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. Maar let op: de behandelingen tellen wel mee voor het eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gespecialiseerde ggz heb je altijd een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

Reguliere vergoeding

Apanta is een erkende instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ) en heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Als je precies wilt weten op welke vergoedingen je recht hebt, kun je het beste contact opnemen met jouw eigen zorgverzekeraar.

Alleen met verwijsbrief

Let op: de basisverzekering vergoedt de zorg alleen als je een verwijsbrief hebt van je huisarts.

Eigen risico

De behandeling die je krijgt bij Apanta telt mee voor het verplicht eigen risico van je zorgverzekering. De hoogte is afhankelijk van jouw eigen verzekering, met een wettelijk minimum van € 385*. Dit bedrag wordt door je verzekeraar in rekening gebracht voor alle zorgkosten die je maakt en moet je dus altijd zelf betalen. Alle kosten boven dit bedrag worden vergoed door je verzekeraar. Voor jeugdigen onder de 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

Via je verzekeraar kun je de zorgnota’s inzien waarop vermeld staat wat en wanneer er is gedaan aan zorgactiviteiten. Wij besteden aandacht aan een zorgvuldige screening van de aanmelding en verwijzing om te kunnen bepalen of jouw hulpvraag passend is voor behandeling bij Apanta en je dus niet voor niets op de wachtlijst bent geplaatst. Deze screening wordt na de datum van intake als consult van 15 minuten op de zorgnota vermeld.

Als na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter elders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek en de administratieve verwerking het eigen risico.

Factuur na alleen intakegesprek?

Je betaalt geen eigen bijdrage voor een behandeling bij Apanta, maar je wettelijk verplichte eigen risico wordt wel aangesproken. Je aanmelding wordt na insturen en binnenkomst van de verwijzing/beschikking door ons gescreend. Wanneer onze behandelaar van mening is dat wij je gepaste zorg kunnen bieden, word je bij ons op de wachtlijst gezet voor een intakegesprek. Wanneer na het eerste intakegesprek alsnog blijkt dat je beter ergens anders in behandeling kunt, geldt voor dit gesprek het eigen risico. Je ontvangt hiervoor van ons in dat geval een factuur voor het intakegesprek en de screening. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan je zou verwachten voor enkel een intakegesprek. Dit heeft te maken met de landelijke manier van declareren in de ggz.

Wanneer je na een intakegesprek niet bij ons in behandeling blijkt te kunnen komen, is in principe alleen het geval wanneer in je aanmelding bepaalde informatie onderbelicht blijft en/of je situatie in tussentijd dermate veranderd is dat Apanta de gevraagde hulp niet of niet voldoende kan bieden. In overleg met jou en je verwijzer zoeken we in deze gevallen gezamenlijk naar een zorginstelling die de zorg voor jou beter kan bieden. Zorg dus dat informatie in het aanmeldformulier compleet is en tijdig geupdate wordt indien nodig.

Onverzekerde zorg

Helaas worden vanaf 2014 niet meer alle behandelingen bij psychische klachten vergoed. Zo zijn psychische klachten als gevolg van echtscheiding, rouw, werk-, relatie- en opvoedingsproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde ggz. In die gevallen krijg je geen vergoeding van de zorgverzekeraar. Je kunt bij Apanta echter wel terecht voor behandeling van deze klachten. Je betaalt deze zorg dan zelf. We sturen je dan een factuur toe.

Het kan ook zijn dat de klachten gerelateerd zijn aan een psychische stoornis die nog niet is vastgesteld. In dat geval word je behandeling wel volledig vergoed.