Wanneer je naaste vragen heeft over je zorg

Jouw partner, ouder, kind, broer, zus, vriend of andere naaste kan vragen hebben over je zorg. Het kan voor hen moeilijk zijn om contact te leggen met je hulpverlener of behandelaar, bijvoorbeeld omdat je behandelaar is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Het kan ook zijn dat een naaste niet tevreden is over het contact met Apanta of de behandeling die je bij ons krijgt. Een naaste kan zich in dergelijke gevallen richten tot een familievertrouwenspersoon (FVP). Apanta is hiervoor aangesloten bij de lsfvp (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen).

De FVP luistert, informeert en signaleert

De familievertrouwenspersoon kan op vele manieren iets voor je naaste betekenen, hij of zij:

  • luistert naar het verhaal van je naaste,
  • geeft antwoord op vragen,
  • geeft algemene informatie, 
  • steunt je naaste in contact met de hulpverlener, behandelaar of manager,
  • bemiddelt bij onenigheid met de hulpverlener,
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht,
  • wijst de weg naar lotgenotengroepen, cursussen en organisaties die een steuntje in de rug geven,
  • brengt de problemen van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van de instelling,
  • signaleert richting instellingen welke regels problemen geven bij familie en naastbetrokkenen
  • ondersteunt bij trajecten in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) 

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Wat aan de familievertrouwenspersoon verteld wordt is en blijft daardoor vertrouwelijk. Zonder toestemming wordt er geen informatie doorgegeven aan anderen, ook niet aan jou of aan jouw hulpverlener.

Afspraak maken met de FVP

Je naaste kan de familievertrouwenspersoon bellen of mailen om een afspraak te maken. 

Uw familievertrouwenspersoon
Naam: Judith van Nimwegen
E-mail: j.vannimwegen@verwijder-dit.lsfvp.nl
Telefoon: 06-46943881

Meer informatie
Op de website www.lsfvp.nl is meer informatie te vinden. Jij of jouw naaste kunnen ook de advies- en hulplijn van LSFVP bellen: 0900-3332222 (10 ct/min op werkdagen van 9.00-17.00u).