Coronavirus - hoe gaat Apanta ermee om?

Wij houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen. In dit nieuwsbericht plaatsen wij regelmatig updates indien wij de maatregelen aanscherpen of werkwijzes aanpassen.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers Apanta 

Voor actuele informatie kunt u het RIVM raadplegen op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Update 7 mei
Vanaf 11 mei wordt het mogelijk om weer meer cliënten face-to-face te zien. We kunnen dit echter niet alle cliënten tegelijk aanbieden om drukte op onze locaties te voorkomen. In veel gevallen zal ook worden voorgesteld om de behandeling om-en-om plaats te laten vinden: de ene week via beeldbellen, de andere via een face-to-face afspraak.
Ook voor de groepen (tot 10 personen) geldt dat deze weer deels face-to-face plaats kunnen vinden. Per groepsbijeenkomst wordt een afweging gemaakt door de behandelaren die de groep begeleiden of de groep online wordt voortgezet of face-to-face. Indien een cliënt deelneemt aan een of meerdere groepen, wordt hij/zij zo snel mogelijk ingelicht door de behandelaar wanneer er iets gaat veranderen in de afspraken. 

Uiteraard zijn onze locaties - de behandelkamers, wachtruimtes en groepsruimtes - ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 


Update 23 april 

De huidige maatregelen betreffende het Coronavirus worden verlengd tot in ieder geval 19 mei. Individuele behandelingen en groepsbijeenkomsten vinden zo veel mogelijk plaats via beeldbellen. Wanneer er een verzoek is vanuit de cliënt of de behandelaar, is het in overleg wel mogelijk om naar onze locatie te komen voor een afspraak. 

 

Update 7 april 

Door de Corona crisis verlopen veel processen ook bij Apanta anders dan anders. Dit maakt de voorspelbaarheid van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten heel lastig. We doen ons uiterste best om clienten op de wachtlijst niet langer te laten wachten dan de gebruikelijke wachttijden. Cliënten die hierin interesse hebben, kunnen tijdens de wachttijd starten met gratis zelfhulp (E-health) via onze website. U leest er hier meer over. Er zijn ook mogelijkheden voor online ondersteuning via Ehealth waarbij u begeleid wordt door één van onze psychologen.

Testdiagnostiek kan vanaf 7 april voor de afdeling K&J gedeeltelijk doorgang vinden. Hiervoor worden uiteraard extra voorzorgsmaatregelen genomen en de richtlijnen van het RIVM worden nauw gevolgd. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden gebeld.

 

Update 1 april

Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn de huidige maatregelen betreffende het Coronavirus verlengd tot in ieder geval 28 april. De maatregelen die Apanta eerder heeft genomen gelden daarom ook tot die periode. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Zoveel mogelijk contact via beeldbellen 
 • Er vinden geen afspraken op onze locaties plaats waarvoor fysiek contact nodig is.
 • De meeste groepen vinden doorgang via videobellen, er vinden geen groepen face-to-face plaats
 • Er worden allerlei alternatieve oplossingen gezocht om zo veel mogelijk behandelingen voort te zetten. 
   

Update 16 maart 

Heeft u een afspraak gepland staan in de komende weken? U wordt zo spoedig mogelijk gebeld. Onze medewerkers zijn uiteraard ontzettend druk met het persoonlijk inlichten van alle cliënten. Dit gebeurt op basis van volgorde van afspraak. We vragen hiervoor uw begrip. Wacht het telefoontje alstublieft af zodat we iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie kunnen voorzien. U kunt hier meer lezen. 
 

​​​​​​Update 15 maart

Vanaf maandag 16 maart zullen alle afspraken omgezet worden naar telefonische afspraken of een beeldbelafspraak. Wij vragen cliënten niet meer naar Apanta te komen, tenzij er een dringend verzoek vanuit de cliënt of vanuit de behandelaar is om elkaar face-to-face te zien. Deze maatregel wordt in ieder geval tot 6 april ingezet.
Cliënten worden z.s.m. gebeld met deze informatie. In dit telefoongesprek zal ook worden gevraagd of u liever telefonisch contact heeft of wilt beeldbellen. In dat laatste geval ontvangt u uiteraard ook instructies zodat u op een eenvoudige manier contact kunt maken met uw behandelaar via het platform van Minddistrict. 

Voor de groepen maken we in de loop van de week per groep een besluit of deze door kan gaan of wordt geannuleerd. Neemt u deel aan een groep, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht. De groepen die doorgaan vinden plaats in grotere ruimtes met voldoende afstand tussen de deelnemers. Uiteraard blijft het belangrijk dat cliënten die klachten vertonen, niet deelnemen. Meld u zich zo tijdig mogelijk af als u niet kunt komen. 

 

Update 12 maart

De groepen gaan vooralsnog gewoon door. Er is momenteel geen reden om bijeenkomsten met een zorg-insteek en met kleine groepen mensen niet door te laten gaan. Alle groepen zijn uit voorzorgsmaatregelen verplaatst naar grotere ruimtes zodat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de deelnemers. Er wordt goed schoongemaakt en er zijn hygienische spullen aanwezig. Uiteraard is het belangrijk dat cliënten die klachten vertonen, niet deelnemen. Meld u zich zo tijdig mogelijk af als u niet kunt komen. 

Autismeweek gecanceld. We hebben besloten de autismeweek die eind deze maand gepland stond, te verplaatsen naar een nader te bepalen periode. Alle mensen die zich al hadden opgegeven, worden begin komende week ingelicht. Aanmelden is momenteel niet mogelijk. 

 

Update 9 maart

Gedragsregels
Voor nu gelden de volgende gedragsregels voor onze medewerkers en cliënten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

 1. We volgen het landelijk beleid aangaande het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van papieren zakdoeken en het zo nodig hoesten in de mouw (niet in de hand). We gaan er van uit dat iemand zonder symptomen (hoge koorts, veel hoesten) niet besmettelijk is.
   
 2. Wij heten u van harte welkom. Uit voorzorg schudden we geen handen meer met elkaar. 
   
 3. We verzoeken onze cliënten dringend om thuis te blijven, als ze ziekteverschijnselen vertonen. We vragen u om tijdig aan ons door te geven als u niet naar een afspraak kunt komen. Zoveel als mogelijk zetten we afspraken die niet kunnen doorgaan om in een telefonische afspraak of een afspraak met beeldbellen (via het veilige platform van Minddistrict). Het secretariaat zal de mogelijkheden met u bespreken en vragen of u in staat bent tot een telefonische of beeldbel-afspraak. Uw behandelaar neemt dan telefonisch contact op met u op het tijdstip waarop uw afspraak gepland stond.