Coronavirus - hoe gaat Apanta ermee om?

Wij houden de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen. In dit nieuwsbericht plaatsen wij regelmatig updates indien wij de maatregelen aanscherpen of werkwijzes aanpassen.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers Apanta 

Voor actuele informatie kunt u het RIVM raadplegen op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Update 15 december 
Ons land is weer in lockdown. We moeten allemaal ons best doen om de contacten te minimaliseren. Wij als ggz-instelling hebben de opdracht gekregen om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. We vragen onze behandelaren om zo veel mogelijk te beeldbellen met hun cliënten, maar face-to-face behandelingen blijven in bepaalde situaties mogelijk. Wordt u afspraak omgezet naar beeldbellen, dan krijgt u hierover z.s.m. bericht. Wilt u uw afspraak zelf al om laten zetten naar beeldbellen, dan kunt u dat laten weten aan ons secretariaat of aan uw behandelaar. 

Vandaag wordt met de groepscoördinatoren afgestemd welke groepen op welke manier door kunnen gaan. Nieuwe groepen gaan sowieso niet starten voor 19 januari. Neemt u deel aan een groep, dan ontvang u snel meer informatie hierover. 

Update 5 november
Vandaag hebben we een update ontvangen n.a.v. de landelijke persconferentie van dinsdag 3 november, vanuit onze branchevereniging de Nederlandse GGZ. Zij gaan o.a. in op de groepsbijeenkomsten in de geestelijke gezondheidszorg: de groepsbehandelingen mogen vanwege de aard van de samenkomsten 'live' doorgaan*. Uiteraard nemen we alle mogelijke maatregelen die we kunnen nemen en vragen we onze behandelaren én cliënten dringend zich hieraan te houden. 

* Dit betekent niet dat een groep niet online gegeven kan worden of afgewisseld kan worden met online contact. 

Update 15 oktober
De extra maatregelen die in eerste instantie tot 20 oktober zouden gelden, gelden tot nader bericht. Alle cliënten zijn op de hoogte en maken eventueel specifieke afspraken met hun behandelaren. 

Update 1 oktober
Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten in openbare ruimtes terug te dringen. Helaas is dit nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Apanta heeft daarom de corona-maatregelen opnieuw aangescherpt. Wat dat inhoudt, kunt u hier lezen. Iedereen die de komende tot en met 20 oktober een afspraak bij ons heeft, ontvangt informatie per mail en in een afspraak-SMS. 

Update 26 augustus
Vanaf medio mei is het in veel gevallen weer mogelijk geworden dat cliënten face-to-face worden gezien door hun behandelaar. Helaas is corona momenteel nog niet onder controle en moet iedereen consessies blijven doen en de voorzorgsmaatregelen in acht blijven nemen. Als professionele zorginstelling willen wij gehoor geven aan de oproep vanuit de regering dat thuiswerken de norm is, zo ver dat mogelijk is en de behandelzorg aan onze cliënten dat toelaat. Eind augustus hebben wij onze collega's daarom opgeroepen om weer meer thuis te werken om het aantal bezoeken op onze locaties zo veel mogelijk te verspreiden en onnodige drukte te voorkomen. Hierdoor kan uw behandelaar nog steeds voorstellen om met enige regelmaat te beeldbellen. Voor u als cliënt kan het een voordeel zijn om vanuit uw eigen omgeving, zonder reistijd, deel te nemen aan uw behandelsessies. Wij hopen dan ook op uw medewerking wanneer uw behandelaar voorstelt om (een deel van) uw face-to-face afspraken om te zetten naar beeldbel-afspraken.  

Update 18 juni
Behandelafspraken en groepsbijeenkomsten kunnen in veel gevallen weer face-to-face plaatsvinden. We vragen cliënten de hygiene- en voorzorgsmaatregelen scherp in acht te nemen: deze richtlijnen worden gemaild voorafgaand aan een bezoek aan één van onze locaties en zijn terug te lezen op onze website. Wanneer een cliënt klachten vertoont, wordt hij/zij geacht dit zo spoedig mogelijk te melden zodat de afspraak kan worden omgezet of verzet.

Bij een eerste afspraak worden de mogelijkheden en wensen met de cliënt besproken voor een online afspraak of een face-to-face afspraak. Is de cliënt al in behandeling, dan stemt hij/zij met de behandelaar af wanneer een afspraak via beeldbellen plaatsvindt en wanneer op onze locatie. 

Update 7 mei
Vanaf 11 mei wordt het mogelijk om weer meer cliënten face-to-face te zien. We kunnen dit echter niet alle cliënten tegelijk aanbieden om drukte op onze locaties te voorkomen. In veel gevallen zal ook worden voorgesteld om de behandeling om-en-om plaats te laten vinden: de ene week via beeldbellen, de andere via een face-to-face afspraak.
Ook voor de groepen (tot 10 personen) geldt dat deze weer deels face-to-face plaats kunnen vinden. Per groepsbijeenkomst wordt een afweging gemaakt door de behandelaren die de groep begeleiden of de groep online wordt voortgezet of face-to-face. Indien een cliënt deelneemt aan een of meerdere groepen, wordt hij/zij zo snel mogelijk ingelicht door de behandelaar wanneer er iets gaat veranderen in de afspraken. 

Uiteraard zijn onze locaties - de behandelkamers, wachtruimtes en groepsruimtes - ingericht conform de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 


Update 23 april 

De huidige maatregelen betreffende het Coronavirus worden verlengd tot in ieder geval 19 mei. Individuele behandelingen en groepsbijeenkomsten vinden zo veel mogelijk plaats via beeldbellen. Wanneer er een verzoek is vanuit de cliënt of de behandelaar, is het in overleg wel mogelijk om naar onze locatie te komen voor een afspraak. 

 

Update 7 april 

Door de Corona crisis verlopen veel processen ook bij Apanta anders dan anders. Dit maakt de voorspelbaarheid van instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten heel lastig. We doen ons uiterste best om clienten op de wachtlijst niet langer te laten wachten dan de gebruikelijke wachttijden. Cliënten die hierin interesse hebben, kunnen tijdens de wachttijd starten met gratis zelfhulp (E-health) via onze website. U leest er hier meer over. Er zijn ook mogelijkheden voor online ondersteuning via Ehealth waarbij u begeleid wordt door één van onze psychologen.

Testdiagnostiek kan vanaf 7 april voor de afdeling K&J gedeeltelijk doorgang vinden. Hiervoor worden uiteraard extra voorzorgsmaatregelen genomen en de richtlijnen van het RIVM worden nauw gevolgd. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden gebeld.

 

Update 1 april

Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn de huidige maatregelen betreffende het Coronavirus verlengd tot in ieder geval 28 april. De maatregelen die Apanta eerder heeft genomen gelden daarom ook tot die periode. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Zoveel mogelijk contact via beeldbellen 
 • Er vinden geen afspraken op onze locaties plaats waarvoor fysiek contact nodig is.
 • De meeste groepen vinden doorgang via videobellen, er vinden geen groepen face-to-face plaats
 • Er worden allerlei alternatieve oplossingen gezocht om zo veel mogelijk behandelingen voort te zetten. 
   

Update 16 maart 

Heeft u een afspraak gepland staan in de komende weken? U wordt zo spoedig mogelijk gebeld. Onze medewerkers zijn uiteraard ontzettend druk met het persoonlijk inlichten van alle cliënten. Dit gebeurt op basis van volgorde van afspraak. We vragen hiervoor uw begrip. Wacht het telefoontje alstublieft af zodat we iedereen zo snel mogelijk van de juiste informatie kunnen voorzien. U kunt hier meer lezen. 
 

​​​​​​Update 15 maart

Vanaf maandag 16 maart zullen alle afspraken omgezet worden naar telefonische afspraken of een beeldbelafspraak. Wij vragen cliënten niet meer naar Apanta te komen, tenzij er een dringend verzoek vanuit de cliënt of vanuit de behandelaar is om elkaar face-to-face te zien. Deze maatregel wordt in ieder geval tot 6 april ingezet.
Cliënten worden z.s.m. gebeld met deze informatie. In dit telefoongesprek zal ook worden gevraagd of u liever telefonisch contact heeft of wilt beeldbellen. In dat laatste geval ontvangt u uiteraard ook instructies zodat u op een eenvoudige manier contact kunt maken met uw behandelaar via het platform van Minddistrict. 

Voor de groepen maken we in de loop van de week per groep een besluit of deze door kan gaan of wordt geannuleerd. Neemt u deel aan een groep, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht. De groepen die doorgaan vinden plaats in grotere ruimtes met voldoende afstand tussen de deelnemers. Uiteraard blijft het belangrijk dat cliënten die klachten vertonen, niet deelnemen. Meld u zich zo tijdig mogelijk af als u niet kunt komen. 

 

Update 12 maart

De groepen gaan vooralsnog gewoon door. Er is momenteel geen reden om bijeenkomsten met een zorg-insteek en met kleine groepen mensen niet door te laten gaan. Alle groepen zijn uit voorzorgsmaatregelen verplaatst naar grotere ruimtes zodat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de deelnemers. Er wordt goed schoongemaakt en er zijn hygienische spullen aanwezig. Uiteraard is het belangrijk dat cliënten die klachten vertonen, niet deelnemen. Meld u zich zo tijdig mogelijk af als u niet kunt komen. 

Autismeweek gecanceld. We hebben besloten de autismeweek die eind deze maand gepland stond, te verplaatsen naar een nader te bepalen periode. Alle mensen die zich al hadden opgegeven, worden begin komende week ingelicht. Aanmelden is momenteel niet mogelijk. 

 

Update 9 maart

Gedragsregels
Voor nu gelden de volgende gedragsregels voor onze medewerkers en cliënten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen:

 1. We volgen het landelijk beleid aangaande het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van papieren zakdoeken en het zo nodig hoesten in de mouw (niet in de hand). We gaan er van uit dat iemand zonder symptomen (hoge koorts, veel hoesten) niet besmettelijk is.
   
 2. Wij heten u van harte welkom. Uit voorzorg schudden we geen handen meer met elkaar. 
   
 3. We verzoeken onze cliënten dringend om thuis te blijven, als ze ziekteverschijnselen vertonen. We vragen u om tijdig aan ons door te geven als u niet naar een afspraak kunt komen. Zoveel als mogelijk zetten we afspraken die niet kunnen doorgaan om in een telefonische afspraak of een afspraak met beeldbellen (via het veilige platform van Minddistrict). Het secretariaat zal de mogelijkheden met u bespreken en vragen of u in staat bent tot een telefonische of beeldbel-afspraak. Uw behandelaar neemt dan telefonisch contact op met u op het tijdstip waarop uw afspraak gepland stond.