De beste zorg volgens CZ

CZ geeft inzicht in de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders van gespecialiseerde GGZ op het gebied van ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen, zodat verzekerden de beste zorg kunnen kiezen.

CZ geeft inzicht in de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders van gespecialiseerde GGZ op het gebied van ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen, zodat verzekerden de beste zorg kunnen kiezen. In 2015 koopt CZ voor haar verzekerden voor het eerst selectief in voor deze specifieke vormen van GGZ.

Wij, Apanta-ggz,  zijn erg trots dat CZ onze behandeling van ernstige eetstoornissen heeft aangemerkt als ‘beste zorg’! En de behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen als  ‘goede zorg’!

De missie die ons drijft is om ‘er werkelijk toe te doen voor onze cliënten’. Daarom zetten we ons elke dag in voor zorg van buitengewone kwaliteit.