Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ (zowel GBGGZ als SGGZ) binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te stellen. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven hoe de zorgverlener haar zorg organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut Apanta

Alle zorgaanbieders hebben tot eind december 2016 de tijd hun goedgekeurde Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Apanta is er trots op dat haar eerste versie direct werd goedgekeurd, zonder enige aanpassing. 

Een leesbaar document voor iedereen

Apanta vindt het belangrijk dat het Kwaliteitsstatuut een leesbaar document is, dat zowel door zorgverzekeraars, verwijzers, als cliënten en hun naasten eenvoudig gebruikt kan worden. Hierdoor is er gekozen om een eigen layout te gebruiken in plaats van het basisstramien.  

Hier vindt u het Kwaliteitstatuut van Apanta