Aanmeldformulier voor volwassen (24 jaar en ouder)

Aanmeldformulier voor volwassenen (24 jaar en ouder)

Persoonsgegevens
?

Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden voor een vraag om psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er sprake is van ADHD of Autisme. De reden voor deze aanmeldstop is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. Het spijt ons dit te moeten melden.

?
  • Volledig online behandeling is alleen mogelijk bij kortdurende hulpvragen (GBGGZ). 
  • Wanneer uit de screening blijkt dat je in aanmerking komt voor (volledig) online behandeling word je hierover ingelicht.
  • Mogelijk is de wachttijd hierdoor minder lang dan bij een reguliere behandeling.
  • Bij dit aanbod is er geen mogelijkheid voor een fysieke afspraak. Alle afspraken zijn dus volledig online. 
  • Blijkt tijdens het traject dat kortdurende online behandeling niet afdoende of niet passend is, dan word je op de reguliere wachtlijst geplaatst, met de oorspronkelijke aanmelddatum.
?

Let op: wanneer je dit emailadres per ongeluk foutief invuld, ontvang je geen bevestiging van je aanmelding. 

Op dit emailadres ontvang je ook de uitnodiging voor het cliëntportaal: je persoonlijke online omgeving waar je je afspraken en documenten kunt inzien. 

Jouw klachten
?

Wanneer je hierboven 'Ja' of 'weet ik niet' hebt ingevuld is het van belang om je lengte en gewicht in te vullen.

?

Wat zijn psychotische klachten?

Bij een psychose is sprake van een veranderde beleving van de werkelijkheid die waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. 
Denk hierbij aan: het horen van stemmen en/of het zien van mensen of dingen die er niet zijn.

Alcohol- en drugsgebruik
Jouw hulpvraag
Hulpverleningsgeschiedenis
?

Toevoegen is mogelijk in deze bestandsvormen: doc, docx, pdf, xls, xlsx.
Per upload kun je 1 bestand toevoegen.

?

Toevoegen is mogelijk in deze bestandsvormen: doc, docx, pdf, xls, xlsx.
Per upload kun je 1 bestand toevoegen.

Medicatiegebruik
Toestemming
Door middel van onderstaande vragen willen we je verzoeken ons te kennen te geven dat je op de hoogte bent van, en of je toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken achter de vraag, krijg je meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Je kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

 

?

Je kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

Klachtenprocedure

Wij graan graag met je in gesprek als er iets naar tevredenheid verloopt. Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris door middel van het klachtenformulier op onze website. De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jou en de hulpverlener de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. 

Je vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kun je ook vinden waar je terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

De privacy van onze cliënten staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met de huisarts vragen wij eerst je toestemming. Ook geven wij jouw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder je goedkeuring.

Je vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

?

Je ontvangt op het opgegeven emailadres een uitnodiging voor het Wellbee cliëntportaal (EPD): een persoonlijke online omgeving waar je al je behandeldocumenten en afspraken kunt inzien.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Wat betekent de cliëntenraad voor jou? 

De cliëntenraad komt op voor jouw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kun je jouw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. 

Wat kun je doen voor de cliëntenraad?

Wees alert en reageer als je belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt jouw mening op prijs. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat je je kennis en ervaringen deelt. 

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweeg je om lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@verwijder-dit.apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven

?

Om je aanmelding te kunnen screenen is het noodzakelijk voor ons om gegevens op te vragen bij je huisarts en/of eerder hulpverleners. Bij voorkeur ontvangen we rechtstreeks van jou de rapportages of andere documenten via het tabblad Hulpverleningsgeschiedenis. 

?

Apanta en je zorgverzekering

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Je betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ook het eerste kennismakings- of intakegesprek valt onder het verplicht eigen risico van €385. Let op: dit bedrag kan door jezelf verhoogd zijn. Let op: het eigen risico wordt elk kalenderjaar opnieuw in rekening gebracht. 

Je vindt meer informatie over kosten en vergoedingen via www.apanta-ggz.nl/kosten.

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je dit minimaal 24 uur van te voren doen. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Doe je dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om je een factuur te sturen. 
Je ontvangt een factuur van:

  • €35 (bij consult tot 30 minuten)
  • €65 (bij consult van meer dan 30 minuten, ook bij groepsconsulten)

De factuur ontvang je per e-mail.
Deze kosten worden niet vergoed* door de zorgverzekering.

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact met je afspreken ten tijde van je eigenlijke afspraak. Dit korte consult zul je terugzien op je factuur vanuit je zorgverzekeraar. 

* Er zijn 3 uitzonderingen waarbij we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

Afspraak annuleren

?

Voor de behandeling van clienten 18 jaar en ouder, registreert Apanta GGZ gegevens over de diagnose en zorgvraagtypering van de patiënt. De zorgverzekeraar kan deze gegevens gebruiken om declaraties van de zorgaanbieder te controleren. De NZa kan deze gegevens gebruiken om de bekostiging van ggz-zorg in de toekomst verder te verbeteren. Om welke gegevens het precies gaat, staat in artikel 4.3 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regeling is terug te vinden op www.nza.nl.