Her-aanmelding terugkerende cliënt

Her-aanmelding terugkerende cliënten (binnen 1 jaar na laatste behandelcontact)

Persoonsgegevens
?

Je kunt dit formulier voor her-aanmelding gebruiken mits je laatste behandelcontact -bij Apanta- maximaal 365 dagen geleden is.
Is je laatste behandelcontact langer dan 365 dagen geleden, gebruik dan het reguliere aanmeldformulier.

Klik hier om naar het reguliere aanmeldformulier te gaan. 

?

Let op: wanneer je dit emailadres per ongeluk foutief invuld, ontvang je geen bevestiging van je aanmelding. 

Op dit emailadres ontvang je ook de uitnodiging voor het cliëntportaal: je persoonlijke online omgeving waar je je afspraken en documenten kunt inzien. 

Nieuwe hulpvraag en veranderingen
?
  • Voor cliënten jonger dan 18 jaar is er bij her-aanmelding altijd een nieuwe verwijzing nodig.
  • Voor cliënten ouder dan 18 jaar die zich binnen een jaar na afsluiting melden met dezelfde klachten/dezelfde diagnose is er geen nieuwe verwijzing nodig. Als er sprake is van andere klachten / een andere diagnose dan is er wel een nieuwe verwijzing nodig.

Heb je vragen, neem contact op met Apanta via: 040-2545759.

?
  • Voor cliënten jonger dan 18 jaar is er bij her-aanmelding altijd een nieuwe verwijzing nodig.
  • Voor cliënten ouder dan 18 jaar die zich binnen een jaar na afsluiting melden met dezelfde klachten/dezelfde diagnose is er geen nieuwe verwijzing nodig. Als er sprake is van andere klachten / een andere diagnose dan is er wel een nieuwe verwijzing nodig.

Heb je vragen, neem contact op met Apanta via: 040-2545759.

Toestemming
Door middel van onderstaande vragen willen we je verzoeken ons te kennen te geven dat je op de hoogte bent van, en of je toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken achter de vraag, krijg je meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Je kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

 

?

Je kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

Klachtenprocedure

Wij graan graag met je in gesprek als er iets naar tevredenheid verloopt. Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris door middel van het klachtenformulier op onze website. De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jou en de hulpverlener de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. 

Je vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kun je ook vinden waar je terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

De privacy van onze cliënten staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met de huisarts vragen wij eerst je toestemming. Ook geven wij jouw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder je goedkeuring.

Je vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

?

Je ontvangt op het opgegeven emailadres een uitnodiging voor het Wellbee cliëntportaal (EPD): een persoonlijke online omgeving waar je al je behandeldocumenten en afspraken kunt inzien.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Wat betekent de cliëntenraad voor jou? 

De cliëntenraad komt op voor jouw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kun je jouw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. 

Wat kun je doen voor de cliëntenraad?

Wees alert en reageer als je belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt jouw mening op prijs. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat je je kennis en ervaringen deelt. 

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweeg je om lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@verwijder-dit.apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven

?

Apanta en je zorgverzekering

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Je betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ook het eerste kennismakings- of intakegesprek valt onder het verplicht eigen risico van €385. Let op: dit bedrag kan door jezelf verhoogd zijn. 

Je vindt meer informatie over kosten en vergoedingen via www.apanta-ggz.nl/kosten.

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je ruim van te voren doen, minimaal 24 uur. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Zo kunnen wij iemand anders dit plekje aanbieden en houden we de zorg toegankelijk en de wachttijden beperkt.

Voorkom kosten

Zeg je je afspraak niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt om je een factuur te sturen.
Je ontvangt een factuur van:
€35,- (bij consult tot 30 minuten)
€65,- (bij consult van meer dan 30 minuten, ook bij groepsconsulten)
De factuur ontvang je per e-mail.
Deze kosten worden niet vergoed* door de zorgverzekering.

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact met je afspreken ten tijde van je eigenlijke afspraak. Dit korte consult zul je terugzien op de factuur vanuit je zorgverzekeraar. 

* Er zijn 3 uitzonderingen waardoor we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen ontvang je geen factuur.

Afspraak annuleren

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waarderen cliënten onze behandelingen? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij je om voor en na jouw behandeling een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in de behoeften van cliënten. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat jou en toekomstige cliënten nog beter kunnen helpen.

 

 

?

Privacyverklaring NZa en zorgverzekeraars

Op initiatief van een patiënt is er de mogelijkheid om door middel van het invullen van een privacyverklaring aan te geven dat de patiënt bezwaar maakt tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering. Voor patiënten die deze verklaring hebben ondertekend mogen zorgaanbieders geen privacygevoelige gegevens doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype.