Wachttijden - cliënten 24 jaar en ouder

We vinden het uiteraard heel vervelend als iemand moet wachten op een behandeling. Het is vaak geen kleine stap om hulp in te schakelen. Op dit moment heeft Apanta te maken met oplopende wachttijden door een forse toename in het aantal aanmeldingen. We vinden dat ontzettend vervelend. We adviseren je om je breed te oriënteren, mogelijk zijn er andere zorgaanbieders waar je sneller terecht kunt. Jouw huisarts en/of zorgverzekeraar kunnen je hierbij helpen. 

De wachttijden voor cliënten van 24 jaar en ouder zijn van verschillende factoren afhankelijk: het type verwijzing, je zorgvraag en voor SGGZ (langdurige zorg) speelt ook mee hoe je verzekerd bent. Onderstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden. Dit is de verwachting van wachttijd voor cliënten die zich nu aanmelden.


 

Uitleg wachttijden

De vermelde wachttijd is een inschatting voor de wachttijd voor cliënten die zich nieuw aanmelden bij Apanta. De wachttijd gaat in wanneer wij het aanmeldformulier én de verwijzing van de huisarts hebben ontvangen. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wachttijden SGGZ verschillen per zorgverzekeraar
Je zorgverzekeraar valt onder een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels, kijk je hier. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met ons wanneer je twijfelt onder welke koepel jouw zorgverzekeraar valt. Wij helpen je graag verder. 


 

Wachttijdindicatie - cliënten 24 jaar en ouder

Datum wachttijd actualisatie: 14 april 2023

Helaas kun je vanaf heden niet meer aanmelden met een vraag om psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er bij je sprake is van ADHD of Autisme. De reden voor deze aanmeldstop is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. De wachttijd voor je wordt daardoor zodanig lang en moeilijk in te schatten voor ons, dat we het niet meer verantwoord vinden om nieuwe cliënten te plaatsen op onze wachtlijst. Het spijt ons dit te moeten melden.

GBGGZ (kortdurende hulp)

Type verwijzing Zorgkoepel Wachttijd
GBGGZ alle zorgkoepels 15-17 weken
International (anderstaligen) alle zorgkoepels 15-34 weken

SGGZ (langdurige hulp)

Type verwijzing Zorgkoepel Wachttijd Specifieke zorgtypering Wachttijd
SGGZ alle zorgkoepels circa 38 weken Eetstoornissen 4 tot 6 weken
International (anderstaligen) alle zorgkoepels 15 tot 34 weken    

 

Wachttijdbemiddeling

Wanneer de wachttijd voor jou te lang is, adviseren wij je contact op te nemen met de afdeling wachttijdbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken samen met jou eerst naar je situatie en je wensen. Hoe lang kun je nog wachten? Hoe ver wil je maximaal reizen voor een behandeling? Daarna bespreken zij met jou de mogelijkheden.

De zorgadviseur zal je ondersteunen, zodat je mogelijk sneller gehopen kan worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 10 weken.

De werkwijze voor wachttijdbemiddeling verschilt per zorgverzekeraar. Kijk op de website www.mijnzorgverzekeraar.nl voor de contactgegevens van alle zorgverzekeraars.