Onze visie en aanpak: geestelijke gezondheidszorg met aandacht

Apanta helpt klachten effectief aan te pakken. We richten ons naast het verminderen of verhelpen van klachten ook op een betere kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. We werken vanuit een persoonsgerichte aanpak. 

Persoonsgerichte zorg

Apanta staat voor zorg met aandacht. Cliënten zijn bij ons in vertrouwde handen en krijgen de zorg die bij ze past en die goed aansluit op hun situatie. Wij zien een therapie als een persoonlijke ontmoeting: we hebben oog voor de mens en kijken verder dan de klachten: Wie zijn ze? Hoe zijn ze beland in deze situatie? En hoe komen ze er weer uit? We zijn optimistisch en vertrouwen op de mogelijkheden en het zelfredzame vermogen van onze cliënten. Zodat ze zich sterker gaan voelen, op veel gebieden beter functioneren en in de toekomst geen of minder hulp nodig hebben.

Zorg van buitengewone kwaliteit

De missie die ons drijft is om ‘er werkelijk toe te doen voor onze cliënten’. Daarom zetten we ons elke dag in voor zorg van buitengewone kwaliteit. Daarbij werken we nauw samen met andere zorgaanbieders en huisartsen in de regio.

Duurzame veranderingen

Een blijvende verandering van de situatie van de cliënt is ons streven. Cliënten gaan beter functioneren en zullen in de toekomst minder snel opnieuw hulp nodig hebben.

Onze ambitie

Apanta wil de groeiende vraag naar psychologische hulp beantwoorden en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij laten we ons leiden door de volgende principes:

  • Unieke mens centraal 
  • Ontmoeten en verbinden 
  • Korte lijnen en goed toegankelijk
  • Vertrouwen op eigen koers 

Optimale kwaliteit en resultaat, enthousiasme en plezier in het werk zijn voor ons leidende principes. De groei die Apanta sinds de oprichting heeft doorgemaakt is daarvan het mooie resultaat. Groeien zien wij niet als 'groeien in omvang', maar als doel om verder te komen: zowel in ons zorgaanbod als in de ontwikkeling van cliënten.