Samenwerken aan zorg op maat

Apanta gelooft in partnerschap om de kwaliteit van zorg verder te brengen.

Partnerschap gaat in onze ogen verder dan samenwerking. We bieden samen met andere instellingen in de regio zorg aan, waarbij we onze behandelmodules samenbrengen om zo het beste zorgaanbod te realiseren. Onze visie: een sterk regionaal netwerk van gespecialiseerde hulpverleners leidt tot optimale zorg en voorkomt dubbele zorg en dubbele wachttijden.

Bijzondere positie

Onze positie als zorgverlener in deze regio is bijzonder. Voor een veelheid aan klachten bieden wij al ruim 30 jaar uitstekende GBGGZ en SGGZ voor lichte tot ernstige klachten. Wij hebben in die rol een brugfunctie en die rol past ons perfect: wij zorgen ervoor dat mensen met psychische problemen snel op de voor hen optimale plek terecht komen voor een passen de behandeling. Zo voorkomen we onnodige zorgconsumptie.

Gezamenlijke kracht

Apanta streeft naar een optimaal zorg aanbod, samen met partners. Zo werken we nauw samen met de huisartsen(organisaties) in de regio: POZOB, DOH en SGE. Met de POH-ggz, verbonden aan de huisarts, gaan we nauwe samenwerkingen aan. Immers, in onze ogen is het juist in de GBGGZ cruciaal om met de  hulpverleners in de wijk op te trekken. 

Sinds de komst van de generalisten-teams van de Gemeente hebben we er een belangrijke samenwerkingspartner bij. Ook hier doen we ons uiterste best om zichtbaar te zijn naar de vele generalisten in de 21 gemeentes die kunnen verwijzen naar Apanta. De overlegvormen op verschillende niveau’s beginnen steeds meer hun vruchten af te werpen.

Wanneer een behandeling binnen de GBGGZ niet volstaat, kunnen we gebruik maken van de expertise van de afdeling SGGZ binnen Apanta. Maar ook met SGGZ-instellingen in de regio en de afdelingen Medische Psychologie en de PAAZ van het Maxima Medisch Centrum werken we regelmatig samen. Doel is de beste behandeling voor de cliënt vorm te geven. Overleg met collega-instellingen en een warme overdracht heeft daarom altijd onze prioriteit. 

Overzicht van onze samenwerkingspartners