Samenwerken aan zorg op maat

Apanta gelooft in partnerschap om de kwaliteit van zorg verder te brengen.

Partnerschap gaat in onze ogen verder dan samenwerking. We bieden samen met andere instellingen in de regio zorg aan, waarbij we onze behandelmodules samenbrengen om zo het beste zorgaanbod te realiseren. Onze visie: een sterk regionaal netwerk van gespecialiseerde hulpverleners leidt tot optimale zorg en voorkomt dubbele zorg en dubbele wachttijden.

Bijzondere positie

Onze positie als zorgverlener in deze regio is bijzonder. Voor een veelheid aan klachten bieden wij al ruim 27 jaar uitstekende GBGGZ en SGGZ voor lichte tot ernstige klachten. Wij hebben in die rol een brugfunctie en die rol past ons perfect: wij zorgen ervoor dat mensen met psychische problemen snel op de voor hen optimale plek terecht komen voor een passen de behandeling. Zo voorkomen we onnodige zorgconsumptie.

Gezamenlijke kracht

Apanta streeft naar een optimaal zorg aanbod, samen met partners. Zo werken we nauw samen met de huisartsen(organisaties) in de regio: POZOB, DOH en SGE. Met de POH-ggz, verbonden aan de huisarts, gaan we nauwe samenwerkingen aan. Immers, in onze ogen is het juist in de GBGGZ cruciaal om met de  hulpverleners in de wijk op te trekken. Ook de afdelingen Medische Psychologie en de PAAZ van het Maxima Medisch Centrum worden hierin betrokken.